Željeznice FBiH će imati novi Red vožnje ŽFBiH za 2018/2019. godinu koji stupa na snagu u ponoć 08./09. decembra 2018. godine.

U novom Redu vožnje Željeznice FBiH ponudit će putnicima usluge prevoza sa 18 pari vozova, odnosno, pet pari vozova u međuentitetskom saobraćaju i 13 pari vozova u lokalnom saobraćaju.

Relacija: Tuzla – Doboj – Tuzla imat će tri para putničkih vozova.

Željeznice FBiH će tokom sezone,  u periodu od 01. maja do 31. avgusta 2019. godine, uz redovan voz koji saobraća na relaciji Sarajevo – Čapljina – Sarajevo uvesti još jedan par sezonskih vozova na ovoj relaciji.

Tako će u sezoni, iz Sarajeva prema Čapljini i nazad, svakodnevno saobraćati tri para savremenih BH vozova u tri različita termina.

U galeriji pogledajte red vožnje za linije koje vas zanimaju:

Komentari