Sutra će se održati 36. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac na kojoj će se razmatrati, prema prijedlogu Dnevnog reda 15 tačaka uz vijećnička pitanja i inicijative.

 

Fokus sutrašnje sjednice trebao bi biti rebalans Budžeta, ali kako saznajemo isti je ovučen sa Dnevnog reda. Nakon što je pokrenuta inicijativa za dodjelu ulice i izgradnju spomen obilježlja žrtvama genodica u Lukavcu na dnevnom redu nalazi se i prijedlog Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Lukavac.

Za 36. redovna sjednicu Općinskog vijeća Lukavac, koja će se održati dana sutra – 27.05.2020.godine (srijeda) sa početkom u 09.00 sati u velikoj sali Doma kulture Lukavac i za istu predlaže slijedeći

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 35-te redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 23.04.2020.godine
 2. Razmatranje i usvajanje:
  a) Izmjene i dopune Budžeta općine Lukavac za 2020 godinu
  b) Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Budžeta općine Lukavac za 2020.godinu
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Lukavac za period 01.01. do 31.12.2019.godine
 4. Razmatranje Izvještaja o realizaciji programa održavanja čistoće i javnih površina za 2019.godinu
 5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Lukavac
 6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjeni Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Lukavac
 7. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o snadbijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac
 8. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o održavanju javne rasvjete
 9. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o visini naknade za korištenje zemljišta uz lokalne i nerazvrstane ceste i ulice na području općine Lukavac
 10. Razmatranje Informacije o dodjeli stipendija učenicima i studentima općine Lukavac za školsku/akademsku 2018/2019 godinu
 11. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2019/2020. godinu
 12. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2019/2020. godinu
 13. Razmatranje i usvajanje Pravilnika za dodjelu stipendija učenicima i studentima uspješnim sportistima
 14. Akti imovinsko-pravne prirode:
  Razmatranje Prijedloga Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
 15. Kadrovska pitanja:
  a) Razmatranje i usvajanje:
  – Zaključka Komisije za izbor i imenovanje u vezi isteka mandata Komisije za procjenu vrijednosti nepokretnosti i prava
  b) Razmatranje i usvajanje:
  – Prijedloga Rješenja o imenovanju komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU Radio- televizija Lukavac
  – Prijedloga Rješnja o imenovanju komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad
  Lukavac
  – Prijedloga Rješnja o imenovanju komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu Lukavac
  – Prijedloga Rješnja o imenovanju komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU za odgoj i obrazovanje djece
  predškolskog uzrasta Lukavac
 16. Vijećnička pitanja i inicijative

Komentari