Sudijska organizacija Regionalnog košarkaškog saveza Tuzla organizuje Program obuke za pomoćne sudije (zapisničar, mjerilac vremena i mjerilac perioda napada) i statističare, što je prvi stepen obuke za košarkaške sudije.

Obuka će biti realizovana kroz prilagođeni edukativni program koji će sadržavati teorijska predavanja ipraktičnu obuku, nakon kojeg će kandidati koji uspješno prođu edukaciju dobiti zvanje pomoćnih košarkaških sudija i biti angažovani na zvaničnim košarkaškim utakmicama.

Nakon završene edukacije za pomoćne sudije svi kandidati će moći pristupiti članstvu Sudijskoj organizaciji RKS Tuzla i učestvovati u narednom edukativnom programu za košarkaške sudije.

Edukacija je besplatna, a prijaviti se mogu zainteresovane osobe, bez obzira na spol, od 14 do 20 godina. Prijave traju do 20. januara 2020. godine, nakon čega će svi prijavljeni kandidati biti obaviješteni o terminu početka edukacije.

Svi polaznici će dobiti edukativne materijale, a edukaciju će na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli provoditi tim službenih lica Sudijske organizacije RKS Tuzla.

Više informacija vezanih za prijave, zainteresovani kandidati/kandidatkinje mogu dobiti na broj telefona 061 474 925, a prijave se vrše putem obrasca koji se nalazi na stranici www.rkstuzla.ba ili na e-mail adresu: [email protected] Prijave koje se šalju na e-mail adresu treba da sadrže ime i prezime kandidata, spol, godinu rođenja, e-mail adresu i broj telefona.

Sudijska organizacija RKS Tuzla uspješno egzistira već skoro četiri decenije u kojima je iznjedrila na stotine kvalitetnih i cijenjenih košarkaških sudija i komesara/delegata, među kojima značajan broj onih koji su stekli međunarodna zvanja i kao službena lica bili dio značajnih košarkaških takmičenja u regionu, Evropi i svijetu.

Komentari