Zahvaljujući nedavno potpisanom Sporazumu o saradnji Centra za multidisciplinarne studije i Cementare Lukavac, studenti su, u okviru prakse posjetili ovu fabriku.

Cilj obilaska je bio da se nakon teoretskih i kabinetskih znanja, kroz terenske vježbe studenti detaljno kroz praktičnim znanjima upoznaju o fazama rada. Odvijanje tehničko-tehnoloških procesa rada u ovoj fabrici se vrše u skladu s Europskim standardima i u skladu s certifikatima iz procesa upravljanja, okolinskih standarda te standarda sigurnosti na radu. Studenti su također upoznali s rizicima na radnim mjestima i do sada poduzetim mjerama na unapređenju ekoloških zahtjeva te očuvanju okoliša i radne sredine. Sve ovo je realizirano je uz podršku nastavnika CMS TUZLA i posebnu brigu Uprave i uposlenika FC Lukavac.

Zaposlenici Cementare su im pokazali cjelokupan tehničko-tehnološki proces proizvodnje od ulaza sirovina i obrade, do finalnog proizvoda. Ovo je naročito korisno studentima Energetike, odnosno odsjeka: Zaštite na radu, Zaštite od požara i Saobraćaja. Stekli su uvid u korištenje savremene tehnologije, alternativnih goriva i filtera.Studenti centra za multidisciplinarne studije Tuzla imaju praksu dva puta mjesečno. C

entar za multidisciplinarne studije Tuzla ima ugovorenu saradnju sa više od 60 privrednih subjekata, institucija i obrazovnih ustanova i to ne samo iz Bosne i Hercegovine. Sredinom decembra očekuju posjetu kolega iz Španije, a u kontaktu su i sa makedoncima.

„Direktori ovih kompanija govorima djeluju motivacijski na studente, dobiju nadu u zaposlenje i da njihove diplome nešto vrijede, da neće biti samo za biro nego za tržište rada, a istovremeno upućuju šta studenti trebaju da nauče“, rekao je Esad Mušanović, direktor Visoke škole CMS Tuzla.

Naredne sedmice će posjetiti kompaniju za projektovanje, inžinjering, proizvodnju i montažu „Deling“ u Tuzli. Do kraja decembra planiraju, u okviru prakse, sa studentima obići deset domaćih firmi. U nekim od njih, studentima će, kada diplomiraju, biti omogućeno i obavljanje pripravničkog staža.

Komentari