OO Stranke za BiH Lukavac na konferenciji za medije koja se održala u srijedu, 7. februara u prostorijama Stranke iznijela je stav na reakciju Sisecam sode Lukavac u vezi sa izlaganjem Dr. Mašića, vijećnika LDS BiH i člana Kluba vijećnika Stranka za BiH – Liberalno demokratskta stranka BiH na 3. redovnoj sjednici OV Lukavac koja je održana 31. januara povodom razmatranja problematike firme Energie Solution.

Izlaganje Dr. Mašića izazvalo je određene rekacije kod lukavačkih privrednih subjekata, najprije od KHK Lukavc i GIKIL-a, ali naročito je zabrinjavajuća reakcija ugledne kompanije SSL Lukavac koja je putem kratkog saopštenja uputila vrstu opomene i ultimatuma Dr. Mašiću, što može biti poruka svim građanima općine Lukavac da oni koji dolaze iz drugih zemalja i ulažu sredstva ovdje žele biti zaštićeni u svim uslovima pa i na uštrb zdravlja stanovnika općine Lukavac.

Na konferenciji za medije se govorilo o zahtjevu koji je Stranka za BiH uputila općinskom pravobranilaštvu u vezi sa genezom nastanka duga općine Lukavac prema Vladi TK gdje je tražena kopija dokumentacije vezanu za tu problematiku, a kao odgovor upućen je poziv da rukovodstvo Stranke za BiH posjeti općinsko pravobranilaštvo gdje će dobiti na uvid traženu dokumentaciju. Obzirom da je zahtjev odbijen, predstavnici Stranke za BiH smatraju da se neke stvari nastoje distancirati od javnosti.

Opširnije o upućenom zahtijevu i “blokadi računa općine Lukavac” u video zapisu na YouTube kanalu.

 

Komentari