Ski klub Lukavac je u periodu od 13 do 18 januara 2019. godine organizovao školu skijanja  pod nazivom „Ski kamp Vlašić 2019“ sa rekordnim brojem do sada od preko 100 učesnika uzrasta od četiri godine i više.

U navedenom periodu sproveden je Osnovni tečaj za početnike kao i Napredni tečaj za ostale članove.

Predsjednik skupštine kluba prof. dr sc. Džibrić Dževad profesor  na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli, koji je ujedno i jedan od ski instruktora, istakao je da zainteresovanost za aktivnosti kluba iz godinu u godinu rastu i da će Fakultet  i u nareednom  periodu davati podršku u kreiranju plana i programa rada Ski kluba Lukavac. Nadamo se da ćemo taj broj zadržati i u narednom periodu, a nama u klubu ostaje da organizaciju rada kluba podižemo na viši nivo.

Komentari