S ciljem pripreme elaborata o proglašenju nacionalnim spomenikom predstavnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK i Komisije za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa općine Lukavac, uz podršku džematskog odbora Turija, u petak 11. septembra 2020. su izvršili terensko istraživanje i dokumentovanje Stare džamije u Turiji, općina Lukavac.

 

Ono što je prethodilo ovom procesu jeste prošlogodišnje istraživanje nišana u haremu ove džamije, koje je proveo stručni tim Zavoda, kao i priprema naučnog rada “Naselje Turija u drugoj polovini 19. stoljeća”, autora Kemala Nurkića i Semira Hadžimusića, objavljenog u časopisu “Baština sjeveroistočne Bosne” broj 11.

Stara džamija u Turiji prvobitno je sagrađena krajem 19. stoljeća, da bi nakon požara temeljito rekonstruisana u periodu 1926-1928. godine. Džamija je oštećena u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine, da bi ponovo bila obnovljena pri tome sačuvavši izvorni oblik i autentičan izgled džamije s drvenom munarom.

Komentari