Općina Lukavac je u saradnji sa njemačkom fondacijom Pharos realizovala projekat interventnog stambenog zbrinjavanja ugroženih romskih porodica u naselju Svatovac.

Vrijednost projekta je 70.000 KM, od čega je Općina Lukavac obezbijedila 49.000 KM, dok je fondacija Pharos obezbijedila sredstva u iznosu od 21.000 KM.

Implementacija ovog projekta ogleda se u nabavci sedam stambenih kontejnera za četiri ugrožene romske porodice koje broje oko 20ak članova.

Privode se kraju radovi postavljanja stambenih kontejnera a u vezi s čim su danas u Općini Lukavac potpisani ugovori između Općine Lukavac, njemačke fondacije Pharos i krajnjih korisnika.

Mještani naselja Svatovac – korisnici stambenih kontejnera, kao i predstavnik Udruženja Roma naselja Svatovac, gospodin Suljo Mujić izrazili su svoje zadovoljstvo i zahvalnost Općini Lukavac, Općinskom načelniku dr.sc. Edinu Deliću i saradnicima, i njemačkoj fondaciji Pharos, te istakli da je ovo veoma velika stvar za porodice koje su bile na ulici.

Općinski načelnik je istakao da je ovo bila jedna od varijanti brze intervencije, te da je ovo projekat koji će biti zamajac, inicijal za realizaciju drugih projekata u saradnji sa Pharos-om. Dalje je dodao: “Danas smo uočili još nekoliko stvari koje ćemo pokrenuti za naše susjede koji su stigmatizirana, ugrožena populacija. Drago mi je da sam danas svjedok ovih pozitivnih reakcija na ovu ideju koju smo realizirali, i idemo dalje.”

Komentari