Društvo ograničene odgovornosti SSL Lukavac (Sisecam Soda Lukavac) poslovnu je 2019. godinu završilo sa 21,8 miliona KM neto dobiti, što predstavlja povećanje profita od deset posto u odnosu na 2018. godinu, saznaje finansijski protal Beta.ba iz nerevidiranog finansijskog izvještaja o poslovanju društva.

 

Ukupni prihodi SSL u 2019. godini, prema Bisnode rješenjima / FIA podacima, iznosili su 214 miliona KM, a ukupni rashodi 189,9 miliona KM. SSL je posljednjih pet godina poslovao profitabilno, tako da se dobit kretala od 36 miliona KM u 2015. godini, potom 42,8 miliona KM u 2016., zatim 34,3 miliona KM u 2017., onda 19,7 miliona KM u 2018. i na kraju 21,8 miliona KM u 2019. godini.

Ukupna aktiva kompanije koja se bavi proizvodnjom anorganskih hemikalija, zaključno sa 31. 12. 2019. godine, iznosila je 257 miliona KM, a kapital 199 miliona KM. Dugoročne obaveze SSL na kraju prošle godine iznosile su 5,9 miliona KM, a kratkoročne obaveze 48,7 miliona KM.

Napomena: U donjoj tabeli dati su odabrani podaci iz finansijskog izvještaja. Posebni ističemo da poslovni prihodi i rashodi nisu isto što i ukupni prihodi i rashodi te da ukupna dobit ili gubitak nije isto što i dobit ili gubitak od poslovnih aktivnosti.

Pozicija / datum 31. 12. 2018. 31. 12. 2019.
Ukupni prihodi 209.393.764 KM 214.285.750 KM
Ukupni rashodi 187.357.308 KM 189.918.496 KM
Neto rezultat perioda 19.786.183 KM 21.860.371 KM

Komentari