SRD “Smuđ” Lukavac, u utorak 19.10.2021. godine planira veliko poribljavanje ribolovnih voda vlastitim sredstvima ostvarenim na osnovu odluke o naknadi za održavanje ribolovnog fonda (vuča), te uz pomoć društveno odgovornih kompanija,GIKIL d.o.o. Lukavac i JP “Spreča” Tuzla sve u iznosu od 25.000 KM.

Poribljavanje će biti izvršeno u skladu sa ribolovnom osnovom za ribolovno područje I, ribolovna zona VI, sa šaranom i to jezero Modrac i rijeka Spreča u vremenskom terminu od 14,00 sati, te u skladu sa tim pozivamo sve ribare, članove SRD “Smuđ” Lukavac koji su u mogućnosti da dođu i svojim prisustvom uveličaju ovu aktivnost, a posebno pozivamo ribare koji mogu doći sa svojim čamcima kako bi nam pomogli u realizaciji ovog za nas veoma značajnog poribljavanja.
Okupljanje ribara, članova SRD “Smuđ” Lukavac, predstavnika GIKIL d.o.o. Lukavac, JP “Spreča” Tuzla i ostalih zvanica planirano je u areni kod svjetionika ispred ugostiteljskog objekta Plaža.

Komentari