U nedjelju (19. februara. 2017. godine) Upravni odbor SRD „Smuđ“ Lukavac potpisao je ugovor o međusobnim odnosima i uslovima obavljanja sportsko-rekreativnog ribolova tokom 2017. godine sa USR “Blinker” – Kalošević-Tešanj i SRD “Jelah – Tešanj.

Postignut je dogovor i sa SRD “Klen” Usora, SRD “Kulina” Doboj Jug, SRD “Bosna” Žepče i “UGSR” Krivaja” Zavidovići i u narednom periodu slijedi potpisivanje ugovora sa navedenim udruženjima.

Također, u narednih nekoliko dana   SRD „Smuđ“ Lukavac očekuju pregovori sa SRD”Bosna” Maglaj i SRD “Usora” Teslić.

Svim sportskim ribolovcima SRD “Smuđ” Lukavac želi puno uspjeha u sportskom ribolovu u 2017. godini.

BISTRO!! UO SRD „Smuđ“ Lukavac

Komentari