Kantonalna organizacija Demokratske fronte TK, poziva sve stranke sa područja Tuzlanskog kantona da podrže zahtjeve građana i lokalnih vlasti Tuzle i Lukavca i spriječe izgradnju odlagališta šljake i pepela na području PK Šićki Brod. 

Mi u Demokratskoj fronti smatramo da bi još jedno odlagalište šljake na području koje je već decenijama izloženo negativnim utjecajima postojećih odlagališta dovelo do katastrofalnih posljedica po zdravlje lokalnog stanovništva. Svjedoci smo da je dosadašnje loše upravljanje postojećim odlagalištima rezultiralo kontaminacijom podzemne/površinske vode i tla teškim metalima, a nedostatak zaštite od širenja kontaminirane prašine sa postojećih odlagališta je doveo do dodatnog zagađenja zraka na tom području.

Tokom javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna prostornog plana TK 2005-2025, Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK, stanovništvo potencijalno ugroženoga područja i vlasti Grada Tuzla i općine Lukavac su iznijeli svoj stav da je neprihvatljivo da se lokalne zajednice prisiljavaju da se u “njihovo dvorište” odlaže otpad koji će neosporno štetno uticati na zdravlje stanovništva i okoliš.

Lokalne zajednice koje bi bile direktno ugrožene ovom deponijom su u proteklih nekoliko godina, zvanično usvojenim zaključcima i peticijama, u više navrata izrazile svoje neslaganje sa ovom idejom. Uporno insistiranje Ministarstva da samo na osnovu zahtjeva Termoelektrane Tuzla zasnovanog na nebuloznom prijedlogu da se “konačna rekultivacija tog prostora izvrši produktima sagorijevanja iz Termoelektrane Tuzla”, u Plan “ugura” odlagalište šljake u Šićkom Brodu, pri tome ignorirajući zahtjeve lokalnog stanovništva i lokalnih vlasti, je u potpunoj suprotnosti sa demokratskim principima na kojim bi se trebalo zasnivati jedno demokratsko društvo i kao takvo je neprihvatljivo za Demokratsku frontu.

Pozivamo sve stranke sa područja Tuzlanskog kantona da podrže naš zahtijev kojim od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, koje je nosilac pripreme navedenog planskog dokumenta, odnosno od odgovornog Ministra i Premijera vlade TK, tražimo da bez odlaganja nalože nosiocu izrade Plana, IPSA INSTITUT-u d.o.o. Sarajevo, da iz dokumenta izbriše sve predložene izmjene koje se odnose na prijedlog lociranja odlagališta šljake i pepela na PK Šićki Brod.

Pored toga, smatramo da je neophodno da Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, pošalje zahtjev Elektroprivredi d.d. Sarajevo u kom će tražiti da se prestane sa gubljenjem vremena na insistiranju da se novo odlagalište locira na PK Šićki Brod i zahtijevati da se što prije pristupi izradi dokumentacije za alternativne lokacije koje su bile navedene u prethodnim Studijama uticaja na okoliš. U zahtjevu za izmjene Prostornog plana koji je Termoelektrana Tuzla poslala navedeno je objašnjenje “što znači vraćanje nesagorjele mase u područje mineralne sirovine iz koje je potekla”.

 

Komentari