Od danas je građanima Grada Lukavca dostupna SOS aplikacija za pametne telefone namjenjena za pomoć i podršku žrtvama porodičnog nasilja dostavljena od Fondacije „Ženski centar“ Trebinje u saradnji sa još dvanaest organizacija iz cijele BiH.

 

Do sada žrtve porodičnog nasilja su imale mogućnost da putem tri kanala komunikacije (telefon, email i “face to face” sastanci) zatraže podršku i prijave nasilje nad njima! Ovo je novi, četvrti uz to besplatni kanal komunikacije između organizacija pružaoca usluga i njenih korisnika/ca-žrtava porodičnog nasilja koje čine uglavnom žene i djeca.

Baner za instaliranje aplikacije:

Uputstvo za instaliranje i upotrebu aplikacije:

Komentari