Sezonu grijanja prate visoke koncentracije zagađujućih materija u zraku, za šta su, prema brojnim istraživanjima, u velikoj mjeri odgovorna i individualna ložišta i kotlovnice. Veliki broj domaćinstava i pravnih subjekata u gradskoj zoni kao gorivo koriste ugalj ili druge okolinski nepovoljne energente, te direktno doprinose ekstremnim zagađenjima.

Sa ciljem smanjenja broja ložišta i emisija, predložena je izmjena Odluke o visini komunalne takse za priključenje i izmiještanje priključka na sistem vodosnabdijevanja i kanalizacije i na sistem centralnog grijanja iz marta 2011. godine. Prijedlog je delegirao općinski načelnik, u skladu sa svojim ovlaštenjima, za narednu sjednicu Općinskog vijeća Lukavac, a radi se o 50 posto smanjena naknada za priključak na centralno grijanje pravnih subjekata i 56 posto za fizička lica za objekte koji se zagrijavaju iz individualnih ložišta.

Umjesto dosadašnjih 100 KM po jednom kW, koliko su pravna lica obavezna plaćati za priključak na sistem centralnog grijanja, predloženo je da ta cijena bude 50 KM/kW ili 50 posto niža. Predloženo je i veliko smanjenje cijene priključka za fizička lica, koja je trenutno 80 KM/kW, a prema predloženoj Odluci, trebala bi iznositi 35 KM/kW.

Osim toga, tokom ljeta, dovršit će se projektovanje toplovoda prema kolektivnim i individualnim objektima, kako bi se otklonile formalne smetnje za priključak većeg broja korisnika.

Očekuje se, da do naredne sezone grijanja, ove mjere stimulišu proširenje sistema daljinskog zagrijavanja i umanje visoke koncentracije zagađujućih materija.

Komentari