Vlada TK na danas održanoj sjednici prihvatila je Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji jesenje sjetve u 2016. godini za područje Tuzlanskog kantona.

Jesenja sjetva na području našeg kantona realizovana je na 7.275,00 ha. Najveće površine zasijane su pšenicom dok su ostala strna žita zasijana na površinama od 1.628 ha.

Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama Kantona je različit i kreće se od 69,20 posto na području općine Teočak do 101,83 posto na području općine Kalesija. U prosjeku jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona je realizovana sa 92,73 posto.

Smanjena je sjetva u općinama Banovići, Čelić, Gradačac, Lukavac, Sapna, Teočak i Živinice, dok je u općini Gračanica sjetva izvršena na prošlogodišnjem nivou. Na smanjenje sjetvenih površina u odnosu na prošlu godinu uticala je opšta ekonomska kriza i visoke cijene repromaterijala.

U cilju povećanja sjetvenih površina u jesenjoj sjetvi u narednom periodu neophodno je, između ostalog posvetiti pažnju unapređenju proizvodnje žitarica, a posebno merkantilne pšenice, nastaviti sa sufinansiranjem sjetve pšenice, podsticati sjetvu krmnih kultura, u saradnji sa sjemenarskim kućama, a u organizaciji Poljoprivrednog zavoda organizovati edukaciju poljoprivrednih proizvođača radi prezentacije novog sortimenta pšenice kao i drugih ratarskih kultura, a cilju povećanja prinosa po jedinici površine i dr.

Komentari