U obavljanju redovnih poslova iz nadležnosti Službe za komunalno-stambene poslove, uočeno je da je na gradskom području općine Lukavac povećan trend neovlaštenog zauzimanja javne zelene površine postavljanjem reklamnih natpisa/panao i bilborda, te ovim putem obavještavamo sva lica koja su izvršila postavljanje ovih objekata da je članom 13. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 6/09, 5/12 i 3/14) propisano da se reklame, reklamne konstrukcije, reklamni panoi, reklamni svijetleći i drugi ormarići, jarboli zastava i slični natpisi mogu postavljati samo na osnovu odobrenja općinske službe nadležne za komunalne poslove.

 

S tim u vezi, pozivamo korisnike reklamnih panoa/natpisa i bilborda koji nisu pribavili odobrenje iz člana 13. navedene Odluke da u roku 15 dana od dana ove Obavijesti sami izvrše njihovo uklanjanje.

U suprotnom, nadležna služba će, u skladu sa odredbama člana 21. Odluke o komunalnom redu, izvršiti njihovo uklanjanje o trošku lica koje ih je postavilo.

Komentari