Nakon dugogodišnjeg negodovanja i osporavanja usvajanja novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, nedavno je dobio podršku i usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. On će prema mišljenju mnogih, ukloniti sve dosadašnje nepravilnosti i obezbijediti korektno bodovanje pri izračunu visine penzija.

Među najvažnijim odredbama novog zakona jest uvođenje bodovnog sistema pri izračunu visine penzije. Ukratko rečeno visina penzije će ovisiti o odnosu plaće osiguranika i prosječne plaće u Federaciji te, naravno, godinama ostvarenog staža i vrijednosti općeg boda. Takav sistem je novina u odnosu na dosadašnji način izračuna, kazali su nam iz Federalnog zavoda MIO/PIO.

Kako su nam kazali iz Zavoda, dijelu postojećih penzionera novi zakon donosi jednokratno povećanje zakonskog iznosa penzija od 10 odnosno 5 posto, ovisno od godine penzionisanja.

Također, zakon donosi i usklađivanje svih penzija svake godine, osim penzija ostvarenih u godini u kojoj se usklađivanje vrši, ovisno o porastu potrošačkih cijena i porastu realnog BDP-a. Dosadašnji zakon nije predviđao obavezu usklađivanja penzija, pa je i ova odredba novina, kaže Amel Lizde, šef Ureda za odnose s javnošću Federalnog zavoda MIO/PIO.

Postojećim korisnicima penzije se neće preračunavati prema novom zakonu, tako da se izračun penzija prema odredbama novog zakona odnosi samo na korisnike koji će pravo na penziju ostvariti nakon stupanja na snagu novog zakona, kazali su nam iz Federalnog zavoda MIO/PIO.

Zakon će stupiti na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama. Kada će zakon tačno biti objavljen mi sa sigurnošću ne znamo, no, vjerujemo da bi primjena mogla početi početkom marta, kaže Lizde.

Prema riječima Lizde, još jedna od novina po novom zakonu je i isplata posmrtnina nakon smrti.

Komentari