Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti između kompanije “Sisecam soda Lukavac” i Univerziteta u Tuzli potpisan je  u Lukavcu. Sporazum podrazumijeva unapređenje znanja i vještina studenta i profesora prirodnih i tehnoloških znanosti, s namjerom da Sisecam soda Lukavac postane istraživački centar Univerziteta u Tuzli.

Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić istakla je značaj potpisivanja tog sporazuma te da na taj način poboljšavaju povezivanje sa privredom i tržištem rada. Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti, omogućit će realizaciju projekata korisnih za širu društvenu zajednicu, ali i stručno usavršavanje budućeg kadra neophodnog specifičnoj industriji kao što je Fabrika sode Lukavac.

Dekan Prirodno matematičkog fakulteta UNTZ Vedad Pašić smatra da je ‘tuzlanska kotlina’ zasnovana na hemijskoj industriji, te da je Prirodno-matematički fakultet veoma zainteresiran za daljnju saradnju. Dekanesa Tehnološkog fakulteta UNTZ Vahida Selimbašić također je izrazila zadovoljstvo što je ta kompanija vidjela njihov fakultet kao instituciju koja im može ponuditi rješenja u oblasti naučno-istraživačkog rada.

”Bitno je da našim studentima osiguraju nesmetano odvijanje praktične nastave, kao i mogućnost apliciranja na naučno-istraživačkim projektima”, pojasnila je.Sisecam soda Lukavac prepoznala je da Prirodno-matematički i Tehnološki fakultet UNTZ privredi mogu ponuditi dosta i obratno. Mnogi bivši studenti sada su zaposlenici ove fabrike na veoma odgovornim pozicijama, a uspjelo se i dogovoriti da Fabrika sode u Lukavcu bude centar za naučno istraživački rad UNTZ.

Direktor za ljudske resurse Sisecam soda Lukavac Vejsil Huremović istakao je da je to prilika da uposle kvalitetan kadar te da utiču na nastavne planove i programe kroz praksu.Naglašeno je da će uspostavljena saradnja svima biti od izuzetne koristi, a njeni rezultati vidjet će se vrlo brzo.

Komentari