Sisecam Soda Lukavac - Kotao 8; Foto: Lukavacki.ba

Danas je u prostorijama Sisecam Soda Lukavac upriličen stastanak za lokalne medije općine Lukavac na kojem je prezentovan projekat “Kotao 8” za čiju implementaciju je utrošeno 17 miliona eura, a koji prema riječima izvršnog direktora za proizvodnju Abdulah Akina radi prema najmodernijim ekološkim standarima.

“Ovaj kotao je prvi takve prirode izgrađen u BiH pogotovo kada je u pitanju zaštita okoliša. Ovaj kotao je najnovije tehnologije, koji posjeduje fluidizirani sloj i proizvodi 120 tona pare po satu pri temperaturi od 450 celzijusa i 40 bari pritiska. U pitanju je kotao koji je po pitanju zaštite okoliša sofisticiran, koji posjeduje dupli sistem odsumporavanja, odnosno, odvija se u dvije faze odsumporavanja: suho i mokro odsumporavanje, gdje se u oba ova procesa sumpor odvaja iz izduvnih plinova.” kaže Abudlah Akin – izvršni direktor za proizvodnju u SSL-u.

To nije konačan proces već se nastavlja prečišćavanje izduvnih plinova u sistemu filtracije gdje u svojim vrećastim filterima odvajamo prašinu iz emisija. Parametri emisije koji se prate 24 sata znatno su niži od propisanih zakonskim regulativama u BiH i Evropi.

Ova investicija Sisecam Sodu Lukavac  koštala je  17 miliona eura i ovim projektom Sisecam ne zaustavlja svoje investicije već slične investicije i poboljšanja planiraju implementirat na preostalim kotlovima.

Tokom sastanka razgovarano je o pitanju informisanja građana i komunikacije sa lokalnim medijima koja prvobitno ovisi o raznim protokolima i pravilima Sisecam Chemicals.

“Kada je u pitanju informisanje, smatram da javnost nije dovoljno upoznata sa svime onime što mi ovdje u SSL-u radimo, a sve je produkt striktnih procedura koje “Sisecam” u svojoj centrali i na nivou korporacije ima. Inače, kada su dobijene sve potrebne dozvole za implementaciju projekata ovdje, odrađene su sve pocedure i ispoštovana sva zakonska regulativa što će reći da su ljudi, na neki način bili informisani o tome. U društvu će uvijek postojati dezinformacije, pogrešno informisanje i upravo je jedan od razloga, ovog danas što radimo, otklanjanje dezinformacija i pružanje prave istine javnosti.” – kaže Abudlah Akin

Grupacija Sisecam posluje po  međunarodnim standardima  u 13. zemalja,  a  preko 20 hiljada ljudi  zaposleno je u 80 firmi.

Komentari