Općina Lukavac ima oko 44.520 stanovnika. Od toga, mnoge porodice žive sa samo jednim primanjem. Mnogi od naših sugrađana žive od socijalne pomoći, ali i obroka dnevno.  Kada govorimo o problemu neispunjavanja osnovnih uslova za život, razgovarali smo sa predsjednikom Merhameta u Lukavcu. Prema njegovim riječima, siromaštvo je iz godine u godinu sve izraženije. Mnogo je onih koji koriste njihove usluge, posebno u vidu obroka, koji u suradnji sa tuzlanskim Immaretom dijele svaki dan.

Stanje nije sjajno u našem Merhametu. Prvo, kada u obzir uzmemo prostor koji trenutno koristimo. Morali smo napustiti prostorije koje smo do sada koristili. Kao što vidite prostor u kojem se trenutno nalazimo ne ispunjava ni osnovne uslove. Uprkos tome, zahvalni smo Medžlisu islamske zajednice Puračić koji nam je privremeno ustupio i ovaj prostor da nastavimo sa našim aktivnostima. Imamo oko 220 korisnika, sa primjetnom tendencijom rasta, kaže Muris Tufekčić, predsjednik OO Merhamet Lukavac.

On dodaje da pored obroka, i osnovnih potreba, situacija n terenu nije nimalo ohrabrujuća. Mnogo je onih kojima je pomoć potrebna. Tu prije svega misle na stambeno pitanje mnogih građana, ali i preživljavanje tokom zime. Mnogi od sugrađana se suočavaju sa situacijom da nisu u mogućnosti priuštiti ogrev, koji je prijeko potreban, ali ni osnovne namirnice za život.

-Živim u baraci koju sam sam sebi napravio. Skoro sam operisan, i ovo mi je sve što imam. Jedina pomoć koju dobijam je ova iz Merhameta, ističe jedan od korisnika usluga Merhameta.

Prilikom posjete Merhametu, upoznali smo djevojčicu S.C koja sa majkom koristi usluge Merhameta. U ovoj situaciji su se našli radi neslaganja u porodici. Majka je prodala kuću za koju nikad nije dobila novac. Stoga su primorane da obrok traže u Merhametu.

Prema našim podacima, broj naših korisnika je iz godine u godinu, manje više isti. Nema drastičnog povećanja ili smanjenja. Postupke vodimo prema federalnom i kantonalnom zakonu o socijalnoj zaštiti. Tačan broj korisnika, prema posljednjim podacima je: 297 onih koji primaju stalnu novčanu pomoć 297, porodični smještaj djece 4 osobe, odraslih dvije osobe, korisnici koji imaju prava na dječiji dodatak je 667, 1077 djece koji su obuhvaćeni ovim pravom. Dakle, na jednom rješenju je jedna porodica koja ima više djece. Pod uvećanim dječijim dodatkom je 138, pri čemu se misli na djecu sa posebnim potrebama. Trenutno je otprilike desetero djece, koja su smještena u razne ustanove za zaštitu djece. Pored djece, oko 41 odraslih je smješteno u neku od ustanova u Federaciju.

Oko 100 je onih koji primaju naknadu po osnovu naknada za civilne žrtve rata. Pored svih pomenutih imamo korisnike federalnih invalidnina, kojih je negdje oko 1000, ističu iz Centra za socijalni rad Lukavac.

Podaci govore da je preko 2.000 korisnika koji dobijaju socijalnu pomoć u vidu novčane naknade. Sredstva koja se dodjeljuju onima kojima su potrebna, raspoređuju se na osnovu ispunjenih uslova: Da su nesposobni za rad i privređivanje, da nemaju primanja dovoljna za izdržavanje, te da nemaju srodnike koji su po zakonu da ih izdržavaju. Ukoliko ispunjavaju sve te uslove, ostvaruju prava na mjesečni iznos od 117 KM.

Kada govorimo o socijalno ugroženima, ili kako terminologija kaže, licima u stanju socijalne potrebe, govorimo o ljudima koji se iz raznoraznih razloga mogu naći u situaciji da im je pomoć države potrebna. Prema Zakonu, najčešći razlozi su povratak sa liječenja, posljedica štete nastupjele usred elementarnih nepogoda, izlazak iz zatvora, migracije, žrtve porodičnog nasilja, ističe Amira Hodžić, direktorica Centra za socijalni rad Lukavac.

U svim nabrojanim kategorijama, primjetan je dio onih koji se ubrajaju u najsiromašnije. To se naročito očituje, ako imaju djecu koja idu u školu. Potrebe i uslovi su danas mnogo veći u odnosu na ono što imaju i mogu dobiti od same države. Racionalna raspodjela sredstava, ali i aktivizam samim korisnika, naravno, radno sposobnih, u velikoj mjeri utiču na njihov standard.

Komentari