Sastanak sa predstavnicima sindikata - Foto: Lukavacki.ba
Sastanak sa predstavnicima sindikata - Foto: Lukavacki.ba

Načelnik općine Lukavac Edin Delić i njegovi saradnici održali su sastanak sa predstavnicima Sindikata Rudnika Šikulje prilikom čega su razgovarali o problemima sa kojima se susreću radnici rudnika, ali i o dugu Kreke prema općini Lukavac.

Financijski su vrlo slično ugoroženi Rudnik Šikulje, odnoson Kreka i općina Lukavac. Mi imamo izvršnu presudu prema kojoj se sa budžeta Općine treba naplatiti glavnica od 800.000 KM plus kamata koja dostiže ili premašuje samu glavnicu zbog tužbe Vlade TK po pitanju deponije koja nije izgrađena, a presuda će biti aktivirana u februaru. Općina Lukavac ima višemilionska potraživanja od Kreke i zbog toga je izvršena blokada računa Kreke i Elektroprivreda je krenula u postupak podizanja kredita kako bi sanirala dio dugovanja i otkočila neke procese. Mi smo iskazali spremnost da budemo aktivan partner u rješavanju svih problema kao i onog sa Vladom TK koja duguje općini Lukavac polovinu onog što potražuje od nas. Predložili smo da u okviru zakona dogovorimo otpis kamata jedni drugim i da na taj način vraćamo samo glavnicu i da glavnicu vratimo iz operativnih sredstava i da ne opterećujemo budžet. – rekao je načelnik općine Lukavac Edin Delić

Međutim, Vlada TK zbog deficita u kantonalnom budžetu nije spremna razgovarati o oprostu kamata stoga je općina Lukavac primorana identično posmatrati kamatu koju duguje Kreka. Načelnik Delić istakao je da ne može odgovoriti na zahtjev direktora Rudnika Kreka da Općinsko vijeće Lukavac donese odluku o deblokadi žiro računa Kreke bezuslovno jer taj zahtjev nema pravnu osnovu.

Tokom sastanka predstavnika Sindikata Rudnika Šikulje sa načelnikom općine Lukavac otvoren je niz pitanja, a iz sindikata su jasno poručili da je radnicima najbitnije da ne dođe do obustavljanja radova zbog zakona o eksproprijaciji i da PK Šikulje dobije ono što mu pripada.

Mi smo zadovoljni sastanakom i nama je drago ko god nas posjeti  sa ciljem rješavanja nagomilanih problema na Rudniku Šikulje. Posjeta načelnika otvorila je mnoga pitanja za koja mi već znamo i ponudila prijedloge za rješavanja tih problema. U vrijeme mog mandata dolazile su delegacije od premijera federacije pa do nižih nivoa i rezultati tih posjeta su bili katastrofalno loši i nije se ništa riješilo po pitanju problema radnika i zato sam poručio načelniku ako se posjeta završi na ovome i ne riješe se problemi radnika, nama ova posjeta ništa ne znači. – rekao je Zuhdija Tokić  predsjednik Sindikata PK Šikulje.

U diskusiji sa načelinikom Delićem i njegovim saradnicima, članovi sindikalne organizacije su posebno istakli problem rješavanja prve etaže.

Rješavanje prve etaže na Rudniku Šikulje je pitanje svih pitanja. Ako mi ne riješimo prvu etažu mi slobodno možemo zatovriti rudnik polovinom mjeseca maja iduće godine i zato smo to postavili kao prioritet. U velikoj mjeri općina Lukavac ima nadležnosti u rješavanju ovog problema i zato nas raduje ova posjeta načelnika i nadamo se da će općinske službe raditi na tome,  a na sindikatu je da pronađe “krivca” za eventualne propuste i zašto se ovo dešava. – kazao je predsjednik Sindikata PK Šikulje.

Komentari