Fondacija Kinderzukunft Rudolf Walther Stiftung – dječije „Selo Mira“ Turija je 26.12.2016 počela sa podjelom 5.000 novogodišnjih paketića koje tradicionalno dijeli u ovo doba godine.

Akciju prikupljanja paketića organizuje matična fondacija „Kinderzukunft“ iz Njemačke iz Pokrajine Hesen gdje paketići pakuju djeca iz Njemačke djeci u BiH i Rumuniji, koje se nakon prikupljanja šalju u Bosnu i Hercegovinu i Rumuniju.

U ovogodišnjoj akciji podjele novogodišnjih paketića dječije „Selo Mira“ Turija će podijeliti Javnim ustanovama, predškolskoj djeci u MZ Turija, osnovnim školama, Zavodu za odgoj i obrazovanje djece i odraslih sa smetnjama u razvoju, nevladinim udruženjima, romskim udruženjima.

Dječije „ Selo Mira“ će prisutvovati podjeli novogodišnjih paketića u Zavodu za odgoj i obrazovanje djece i odraslih sa smetnjama u razvoju, UKC Tuzla dječija klinika i osnovna škola Kiseljak.

 

Komentari