Ilustracija
Ilustracija

U vezi sa trovanjem desetine mještana MZ Poljice Donje, SDP BiH Lukavac oglasio se saopštenjem za javnost koje prenosimo u cjelosti bez intervencije:

HITNO UPUTITI LJEKARSKE EKIPE I CISTERNE S VODOM U DONJE POLJICE

Naime tokom 24. augusta došlo je do masovnog trovanja stanovnika Donjeg Poljica vodom iz mjesnog vodovoda. U toku noći i današnjeg dana veliki broj stanovnika zatražio je medicinsku pomoć u službi hitne pomoći. U medijima se pominje broj od 100 onih koji su tražili pomoć, zvanično se operira sa brojem od oko 30 ljudi, a na terenu smo dobili informacije da je broj onih koji su osjećali zdravstvene tegobe mnogo veći, a nisu tražili ljekarsku pomoć.

Prema informacijama koje smo prikupili obustavljena je isporuka vode, a rezervoar blokiran dok se ne utvrde činjenice. Jutro prolazi uz dosta mlaku reakciju vlasti. Svjesni smo da je moguće da se radi o manjem akutnom trovanju sa posljedicama koje mogu proći relativno brzo, ali isto tako ne možemo isključiti bilo kakvu vrstu trovanja – pa čak i one sa ozbiljnijim posljedicama, dok se ne utvrde tačno uzročnici, odnosno vrsta i stepen zagađenja.

 Općinski odbor SDP i naši vijećnici zahtijevaju da se pod hitno i bez odlaganja na teren upute medicinske ekipe i cisterne sa pitkom vodom učine dostupne građanima. Svi koji su imali zdravstvene tegobe moraju biti liječnički tretirani i mora se spriječiti eventualna dalja eskalacija zaraze ili pogoršanje zdravlja.

Uzroci trovanja pitke vode leže u nebrizi organa vlasti o otpadnim vodama domaćinstava na cijeloj općini Lukavac, koje je danas u takvom stanju da se niti jedan litar septičkih voda sa preko 300 km2 površine ne pročišćava ekološki odgovorno.

OO SDP BiH Lukavac

Komentari