Saopćenjem za javnost obratila se OO SDBiH Lukavac, a povodom uključivanja sportskih kolektiva u političku kampanju. Saopćenje prenosimo u cjelosti:

 

U toku je kampanja za predstojeće lokalne izbore i svjedoci smo da pojedine političke stranke i njihovi kandidati ne biraju sredstva svoje promocije i ubiranja jeftinih političkih poena.
U proteklim danima mogli smo vidjeti kako sportski klubovi sa područja općine Lukavac javno iznose svoja politička opredjeljenja, te ističu podršku kandidatu SDA stranke Irfanu Halilagiću za Načelnika općine Lukavac.
Još sramnija je činjenica da kandidat Irfan Halilagić za Općinskog načelnika na društvenim mrežama javno iznosi pohvale za takav čin svjesno dovodeći u pitanje autonomiju sportskih organizacija, iako se i sam deklariše kao vrsni sportista.
Napominjemo da je autonomija sportskih organizacija u odnosu na državnu vlast danas općeprihvaćeno pravilo. To je načelo sadržano, između ostalog, u dokumentima Evropske unije, Međunarodnog olimpijskog saveza, FIFA-e, UEFA-e i nacionalnih sportskih saveza.
U vrijeme kada su u Evropi prevladavali totalitarni ili autoritarni režimi, odnosno u tridesetim i četrdesetim godinama 20. stoljeća, to se načelo, iako je već tada postojalo, nije poštovalo u zemljama u kojima su na vlasti bili poredci koji su težili potpunom nadzoru svih društvenih sfera života. U tim su režimima državna ili stranačka tijela izravno upravljala sportskim organizacijama, nametala mu pravila i kadrovska rješenja te ga koristila u promidžbene svrhe. Da li ćemo dopustiti da SDA mašinerija vodi svoju retrogradnu politiku koristeći i sportske klubove naše općine?
Smatramo da se autonomija sportskih organizacija mora temeljiti na principima demokratije, solidarnosti i dobrog upravljanja u sportu, uz očuvanje nezavisnosti sportskih klubova od svake političke manipulacije.
Nedopustivo je da se sportski klubovi ponašaju na ovakav način i smatramo da je ovo sraman čin kojim SDA mašinerija koristi sportske klubove u promidžbene svrhe.
Postavlja se pitanje da li bi bilo logičnije da se sportski klubovi koji podržavaju SDA sa javnim političkim istupima finansiraju iz Budžeta SDA umjesto iz Budžeta općine Lukavac? Logično bi bilo da uprave klubova odmah poduzmu sankcije i isključe SDA bojovnike a sport ostave sportistima.

Komentari