Švicarski Caritas, Općina Lukavac i Centar za ekologiju i energiju će u periodu od 17.8. do 18.9.2020. organizirati  savjetovanje i anketiranje 1.500 domaćinstava i podijeliti 6.000 LED sijalica sa ciljem da podstaknu građane da smanje potrošnju energije.

 

Prilikom savjetovanja, svako domaćinstvo će dobiti  EE paket (4 LED sijalice, edukativni kalendar i vodič za uštedu energije).

Više informacija o terminima, načinu prisustvovanja savjetovanjima i ostalom na sljedećim linkovima:

Projekat o EE za općinu Lukavac

Informacija za građane MZ u Lukavcu

Komentari