Jučer (utorak)  je održan  sastanak načelnika Edina Delića sa zamjenicom Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Almom Suljić i službenikom terenskog ureda OSCE-a u Tuzli Samirom Arnautom.

Tokom sastanka razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji Općine Lukavac sa Institucijom Ombudsmena u BiH, kao i o daljim koracima te saradnje. Ombudsmeni prate funkcionisanje zakonodavne, izvršne i sudske vlasti od značaja za ostvarivanje ljudskih prava i sloboda, te sarađuju sa terenskim uredima međunarodnih organizacija.

Sastanku su prisustvovali Općinski pravobranilac Jasminka Smajlović i savjetnik općinskog načelnika Aziz Čačković.

Komentari