Predsjednik MZ Lukavac Grad Mr. Mahovkić Adem, dipl inž. rudarstva i dipl. pravnik
Predsjednik MZ Lukavac Grad Mr. Mahovkić Adem, dipl inž. rudarstva i dipl. pravnik

O situaciji u najbrojnijoj mjesnoj zajednici  na našoj opštini razgovarali smo sa predsjednikom MZ Lukavac Grad  Ademom Mahovkićem.

Razgovarao: Dino Burgić

 • Gospodine Mahovkiću našim građanima je poznato da su kancelarije MZ Lukavac Grad pretrpjele veliku materijalnu štetu odnosno da su u potpunosti  uništene tokom poplava od prije par godina. Koliko je učinjeno na sanaciji istih?

„Što se tiče prostorija  MZ Lukavac Grad mogu reći da još od majskih i avgustovskih  poplava iz 2014. godine kada su prostorije bile  poplavljene do metar  visisne, pri čemu je stradao kompletan enterijer situacija veoma loša. Komisija koja je izašla na utvrđivanje štete utvrdila je da  pričinjena šteta u  iznosu  od oko 9.000- 10.000 KM. Mi smo kao mjesna zajednica ušli u Budžet  Opštine Lukavac sa 8.000 KM, namjenski za renoviranje prostorija, ali ta sredstva nikad nismo dobili.

MZ Lukavac Grad
MZ Lukavac Grad

Od rukovodstva Opštine smo dobili obrazloženje  da je punjenje budžeta  70 posto od planiranog. Mi smo izašli sa stavom da, ukoliko je tako,  trebali smo da dobijemo nama pripadajućih 70 posto od iznosa koji je planiran za obnovu prostorija MZ Lukavac Grad. Sredstva , naravno, ponovo nismo dobili te mi sada ne posjedujemo funkcionalne prostorije, nego svoje aktivnosti obavljamo u prostorijama Centra za kulturu, koje nam uprava pomenute  ustanove ustupa, ali je naš rad otežan jer mi nismo u mogućnosti koristiti te prostorije kao svoje. Kancelarija MZ Lukavac Grad je u sopstvenm prostorijama prije poplave, koja nas je zadesila kao i veliki dio opštine Lukavac, još jednom ponavljam 2014. godine radila tri puta sedmično te smo bili u mogućnosti  građanima pomoći, kao i da nam se obrate po pitanju raznih ustupaka, sada nažalost to nismo u moućnosti.  Građani danas nisu u mogućnosti podnijeti inicijativu, prijedloge čak niti dobiti običnu potvrdu u našim prostorijama, nego to ovisi od toga kada nam to omogući uprava Doma kulture, te je građanima smanjena mogućnost komunikacije sa nama iz vijeća MZ Lukavac Grad, kao i sve inicijative koje bi mi uputili dalje prema Službama unutar Opštine Lukavac“.

MZ Lukavac Grad
MZ Lukavac Grad
 • Da li ste i kakvu pomoć imali od opštinskog štaba Civilne zaštite ?

„Mi smo, također, uputili zahtjev prema Civilnoj zaštiti u vezi naših prostorija, te smo od njih  dobili odgovor da će nas kandidovati za donaciju, međutim do dana današnjeg nam nisu ništa od toga riješili, niti smo uspjeli dobiti donaciju. Jedan dio sredstava smo dobili od Civilne zaštite Lukavac, odnosno  od sredstava koja su bila planirana za sanaciju saobraćajne komunikacije između MZ Lukavac Grad i MZ Lukavac  Mjesto, odnosno taj  put prema Doložaju. Mi smo dobili taj iznos od oko 1000 – 1500 KM, odnosno dio koji je ionako pripadao MZ Lukavac Grad“.

 • Kakve su bile Vaše inicijative prema Opštinskim organima i da li je bilo reakcije sa njihove strane ?

„Mi smo ispred Vijeća MZ Lukavac Grad napravili plan i program za izgradnju grada i u pismenoj formi ga predali u Opštinu Lukavac i  sadržavao je slijedeće:

Adekvatno snabdijevanje pitkom vodom odnosno izradnja nove vodovodne mreže, da bude predviđena novim prostornim planom,

 • Odvodnja otpadnih voda
 • Toplifikacije urbanih dijelova Lukavca, koji do sada nisu bili priključeni u sistem centralnog grijanja,
 • Zaštita okoline od velikih zagađivača odnosno fabričkih postrojenja, koji su obavezni ispuniti evropske standarde vezano za životnu okolinu,
 • Predvidjeli smo izmještanje željezničke pruge iz centra grada ili izgradnju podvožnjaka ili nadvožnjaka kako bi se omogućila veća sigurnost građana,
 • Potrebu za izgradnjom ili sanacijom određenih sportskih igrališta, kao i gradskog bazena,
 • Potrebu za planiranjem horizontalne i vertikalne signalizacije pri izgradnji ulica, odnosno trotoara, pri čemu se posebno treba obratiti pažnja na nove parkovske površine.

To smo mi kao vijeće MZ prema uputili prema opštinskim službama, ali nismo naišli na njihovu reakciju, te na osnovu toga mogu reći da nemamo neke posebne saradnje sa rukovodstvom Opštine Lukavac ili da bolje kažem da je na veoma niskom nivou“.

 • Građani Lukavca već duži period imaju zamjerke na rad JKP “RAD“ Lukavac , odnosno na čistoću uže jezgre Grada, za koju često možemo čuti da izgleda u lošije nego je to bio slučaj, čak i u ratnom periodu u našoj zemlji. Kako to komentarišete i da li imate saradnju sa komunalnim preduzećem?

„Mi smo posebno od komunalnog tražili, upravo na inicijativu građana, prvenstveno bolju opskrbu vodom tokom ljetnog perioda na visinskim zonama.

Imali smo primjedbu i na neadekvatno razmještanje kontejnera za smeće, jer kontejneri koji su postavljani, urađeni su na taj način  da su se pojedini građani žalili da su preblizu stambenih objekata. Iako je praksa da pored njihovih uposlenika budu prisutni i članovi Mjesne zajednice i član opštinske  inspekcije bez članova MZ Lukavac Grad, oni su to uradili bez našeg prisustva , tako da odgovornost pripada komunalnom preduzeću.

Održavanjem  gradskih travnjaka i parkovskih površina, kao i trotoara isto tako nismo zadovoljni,  iz razloga što Opština ima ugovor sa JKP „Rad“, što je to bila praksa i prije rata, a smatramo na osnovu žalbi građana da to nije adekvatno.  Također smo imali i veliki broj primjedbi na redovno pranje ulica, i smatramo da nije učinjeno dovoljno jer je poznato koliko Lukavac ima problema sa prašinom od okolnih fabrika.

Od inspekcije smo tražili da se obustavi sa glasnom muzikom iz ugostiteljskih  objekata na koji smo dobijali  žalbe  građana na period poslije 23 sata. Psi lutalice predstavljaju veliki problem po zdravlje građana ali nije naišlo na reakciju odgovornih. Tražili smo i da se svi automobili koji nisu u upotrebi  sa područja parkinga u gradskoj zoni uklone.”

 • Problem otpadnih i oborinskih voda i dalje je prisutan u samom centru Lukavca. Kakvo je Vaše mišljenje ?

„Mi smo to predvidjeli i uputili zahtjev prema Opštini  i to na način da se izrade dva sabirna kanala koji bi prikupljali tu vodu. Prvi sabirni kanal bi obuhvatio prostor od Gradskog stadiona, te bi pored Doma penzionera vodio dalje ispod željezničke  pruge  prema koritu Spreče. Sve oborinske vode sa sjeverne strane iz pravca Doložaja bi vodili ka tom kanalu i problem koji se pojavljuje oko autobuske stanice i prostora  „Trga grada Bremena“ bi trebalo da idu u taj kanal za koji smatramo da bi trebao da bude veličine  tri sa tri metra i na pojedinim dijelovima bi trebao da bude zatvorenog tipa, odnosno da bude na neki način pokriven. Svi koji žive u Lukavcu znaju da postoji prirodni potok koji upravo ide tim pravcem.  Drugi sabirni kanal bio obuhvatao prostor koji je već oubičajeno pod vodom nakon obilnijih padavina i on bi se protezao od prostora  kod  Gradske džamije  i koji bi ispod pruge vodio prema rijeci Spreci , gdje bi prije samoga korita Spreče bio postavljen kolektor. Nama su postavljali pitanje plaćanja. Ako obavezujemo sve fabrike da riješe problem otpadnih voda, onda bi se i za ovaj trebalo naći načina.   I povrh svega mi moramo ispuniti evropske standarde koji se od nas traže, kao što se nameće i fabrikama u Lukavcu.

Mi  smo imali prijave gradjana  i za kanalizacijske šahtove što  upravo ova dva sabirna kanala bi  riješila ili da se radi kompletna nova kanalizacijska mreža koja bi riješila problem  uz velike novčane  izdatke,  ali  ponovo uz uslov izgradnje ova dva kanala“.

 • Postoje li primjedbe građana na putne komunikacije u MZ Lukavac Grad ?

„Najveće pritužbe građana odnose se na  sporedne  ulice koje nisu popravljane svih ovih godina i koje se nalaze u stanju gotovo od izgradnje od prije rata, te smo  tražili da se pitamo unutar MZ i mi u vezi toga pitanja kao sto se pitaju u odborima i ostalih mjesnih zajednica. Da se zna koji su prioriteti međutim sadašnje stanje nam pokazuje da nikada nismo dobili odgovor jer Opština Lukavac  je to preuzela kao obavezu na sebe. Tražili smo da se ide ulica po ulica, svjesni koliko je  vlast  u mogućnosti rješavati. Iako znamo da je i kroz Zakon o  lokalnoj samoupravi predviđeno u kolikoj mjeri  da lokalna zajednica ima uticaj, mi toga nismo bili u prilici vidjeti na primjerima. Naprimjer, prilazni put parkingu za stanare u ulici Redžepa ef. Muminhodžića sa kojim mi nismo saglasni. Oni su iz opštine došli,  sklonili živu ogradu i izveli su praktično parking na ulicu. Prema mom mišljenju samo su napravili veći problem. Napravili su novu ulicu a ta nova  ulica nema adekvatan spoj sa glavnom ulicom,  te što mora biti ulaz jer svi znamo da se na glavnoj ulici auta parkiraju uz trotoar. Pokušali su napraviti neku vrstu dvosmjerne zaobilaznice iza zgrada, iako svi mi koji koristimo taj put znamo da nema uslova da bude  dvosmjerna ulica. Prilazni put koji su koristili samo stanari te tri stambene zgrade sada je postao jedan od prometnijih u  gradu.  Smatramo da treba napraviti adekvatan priključak na glavnu ulicu uz to i proširiti saobraćajnicu  ili treba vratiti sve u prvobitnu namjenu odnosno da bude prilazni put parkingu za stanare tih stambenih zgrada koje okružuju taj parking.

 • Kako ocjenjujete saradnju sa opštinskim službama i načelnikom Lukavca ?

“Samo ću reći da  istinskih prihvatanja inicijativa iz mjesnih zajednica nema. Bitno je da se zadovolji forma o javnoj raspravi.  Mi smo uputili veliki broj inicijativa i zahtjeva prema Opštinskom vijeću i samom načelniku, ali na neke upite opšte nismo dobili odgovor  a  na vecinu koje smo dobili bilo je odgovoreno da nije u njihovom domenu ili da je nadležna druga Služba. Neuvažavati  prijedloge ljudi koji tu žive unutar i samo mjesne zajednice je van svake pameti. Mjesna zajednica treba da sarađuje sa opštinom što je i u zakonu o lokalnoj samoupravi. I obratno naravno. Da građani mogu pokrenuti inicijativu.”

 • Da li se realno moglo uraditi više?

„Imam običaj kazati da je bilo mogućnosti ali nije bilo volje. Obje strane su potrebne da bi se ostvarila saradnja. Zakon je jasan  i on  obavezuje na saradnju sa građanima, odnosno sa mjesnom zajednicom, odnosno sa mjesnom samoupravom. Bilo je i primjera da građanskom inicijativom pokrenemo pitanje asfaltiranja ulica, ulica koje su razrovane, uputimo na opštinski nivu i čekamo da li će to biti uvršteno na budžet. Najdrastičniji primjer je iz  Podrinjske ulice, gdje postoji problem neriješene kanalizacije. Bilo je nekoliko zahtjeva građana, nekoliko prijedloga, čak su ovi iz Podrinjskepristali da  finansijski ulestvuju  u realizaciji, jer su stanovnici Podrinjske ulice izrazili volju, ali nije bilo, hajde da kažem, volje od zvaničnih predstavnika Opštine Lukavac  da se to uradi“ – rekao je za kraj Adem Mahovkić, predsjednik mjesne zajednice Lukavac Grad.

U nastavku pogledajte fotografije koje najbolje ilustruju u kakvom stanju su prostorije MZ Lukavac Grad.

 

Komentari