Poštovani građani općine Lukavac, obavještavamo Vas da JZU Dom zdravlja Lukavac svakodnevno od svojih ugovorenih dobavljača uspijeva da nabavi odgovarajuću količinu ORIGINALNE – CERTIFICIRANE ATESTIRANE zaštitne opreme ( maske, rukavice, odijela, viziri, kape, kaljače, dezinfekciona sredstva itd. )

Obzirom na ovakvu situaciju, ovih dana imamo povećan broj građana i pravnih subjekata koji u najboljoj namjeri žele da pomognu funkcionisanje JZU Doma zdravlja Lukavac, donoseći određenu količinu zaštitne opreme ( odijela i maske )  koji nisu originalni i certificirani proizvodi na čemu im se mi želimo zahvaliti, ali želimo da naglasimo da takva oprema mora biti dostavljena našoj ustanovi po protokolu i odluci Kriznog štaba naše ustanove.

Sva donirana oprema koja je itekako dobrodošla biti će stavljena u upotrebu  u nedostatku originalne opreme uz prethodnu provjeru od strane tima Kriznog štaba JZU Dom zdravlja Lukavac.

Sva zaprimljena oprema će biti dezinfikovana i autoklavirana i tek onda po potrebi izdata za korištenje, a sve u cilju što bolje zaštite naših uposlenika i svih naših pacijenata.

Mole se svi građani i pravni subjekti koji žele da pomognu našoj ustanovi u bilo koje svrhe da prije toga kontaktiraju Krizni štab JZU Doma zdravlja Lukavac kako bi se dogovorili o prioritetima koji su nam potrebni u ovoj novonastaloj situaciji.

Ovim putem još jednom želimo da se zahvalimo svim građanima općine Lukavac na razumijevanju  ovakve situacije.

Komentari