Na 30. sjednici Općinskog vijeća Lukavac koja je zakazana za 24.07.2019. godine, kao druga tačka Dnevnog reda razmatrat će se Prijedlog i donošenje Odluke o javnim parkiralištima na području općine Lukavac, a treća tačka Dnevnog reda je Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje parkirališta i obavljanje djelatnosti od javnog interesa „Putevi i komunikacije“ d.o.o. Lukavac.

Obzirom da pojedini mediji zlonamjerno interpretiraju pojedine odredbe Prijedloga Odluke o javnim parkiralištima, Općina Lukavac se oglasila saopćenjem za javnost koje prenosimo bez intervencije u nastavku:

Naplata parkinga u gradskim zonama je opšteprihvaćeni i jedini funkcionalan način uređenja parkiranja u urbanim sredinama. Čak i u Bosni i Hercegovini gotovo da nema gradske zone u kojoj se ne vrši naplata parkinga. Cilj ovog vida naplate nije prikupljanje prihoda ili dodatno finansijsko opterećenje građana, već uvođenje reda u gradovima.

Lukavac nema nikakvog razloga da ovu oblast uređuje na drugi način, te je nakon višemjesečne rasprave i konsultacija, a u okviru čega je sprovedena i javna rasprava, upućen prijedlog na Općinsko vijeće za donošenje Odluke o naplati parkinga i formiranju Javnog preduzeća koje bi servisiralo ovu djelatnost.

U nekim medijima su se pojavile zlonamjerne interpretacije pojedinih odredbi prijedloga ove Odluke, a kritike koje se čuju uglavnom se mogu grupisati u one koje zagovaraju tezu da u Lukavcu ne treba vršiti naplatu parkinga nikako ili da pojedine odredbe ili predložena rješenja nisu adekvatni.

Općina Lukavac, kao predlagač, je svjesna da će uvijek biti građana koji će se protiviti uvođenju naplate parkinga, ali ćemo bez ikakve dvojbe kazati da zagovaranje zadržavanja postojećeg stanja nije dobro za Lukavac, a u prvom redu nije dobro za građane koji stanuju u gradskim zonama. Općina Lukavac smatra da je neophodno što prije aktivirati naplatu parkinga i da u tom smislu ne bi trebalo voditi rasprave o nužnosti naplate parkinga.

Po pitanju druge grupe kritika koje se odnose na pojedina rješenja predložene Odluke treba imati u vidu da je svaki od predloženih elemenata moguće korigovati u procesu donošenja, ali i da će se tokom godina koje su pred nama kontinuirano javljati nove potrebe, problemi i iskustva zbog kojih su korekcije moguće. Općina Lukavac će podržati svaki konstruktivan i korektan prijedlog.

Među kritikama koje se odnose na način rješavanja koji je predložen mogu se izdvojiti:

  1. Zašto se naplata vrši u „cijelom gradu“, a ističe se i kako je to jedinstveni slučaj „u svijetu“?

Naplata se ne vrši na cijelom gradskom području, već samo unutar zona „Centar 1“ i „Centar 2“, a što se smatra užom gradskom zonom.

Tačno je da se predlaže naplata svih parkinga, pa i onih ispred stambenih zgrada, ali ova mjera je predložena kako bi se spriječilo „prebacivanje“ parkinga sa prostora na kojim se vrši naplata na parkinge ispred zgrada. Predloženim simboličnim iznosom godišnje karte od 20 KM (manje od 2 KM/mjesečno) stanari će dobiti praktično zaštićeni parking ispred svojih zgrada. Ukoliko se neko od vozača koji ne živi u zgradi odluči parkirati pred zgradu morat će platiti parkiranje kao i da to čini na nekom od drugih parkinga, čime će se stimulisati vozači da ne zalaze na parkinge ispred stambenih objekata.

Osim toga parking se naplaćuje samo u toku propisanog vremena, te posjetitelji u večernjim satima, dane vikenda ili praznike ne bi imali ovu obavezu.

Dakle za iznos od 20 KM/godišnje stanari će imati pravo pozvati službu za kontrolu parkinga da sankcioniše parkirana vozila bez plaćanja parkinga.

Uža gradska zona Lukavca je tako konfigurisana da vozači mogu ostaviti vozilo gotovo uvijek ispred neke od zgrada i pješice obaviti posao. Ako se ova mjera ne bi uvela vrlo brzo bi imali krcate parkinge pred zgradama i slobodna mjesta na parkingu gdje se vrši naplata.

Veliki je broj gradova u kojima se vrši naplata parkinga u cijeloj gradskoj zoni. Naša dva centra su naša centralna zona i prostor koji želimo štititi i razvijati sa jednako pažnje kako to čini bilo koji drugi grad.

  1. Zašto su velike cijene parkiranja od 1 KM/pola sata?

Samo tri parkinga imaju oznaku „nulte zone“, odnosno one u kojim bi bila ovako visoka tarifa: ispred Općine (Policijske stanice) i ispred Suda u Lukavcu i centralno šetalište „Bremen Platz“. Veliki broj građana imaju često potrebu kratko obavljati poslove u ove dvije institucije ili posjetiti centar grada, a slobodno parking mjesto je gotovo nemoguće naći. Općina Lukavac smatra da je nužno osigurati slobodu pristupa ovim zonama, a da će lica koja imaju potrebu biti spremna platiti veću cijenu ako znaju da će uvijek imati slobodno mjesto.

  1. Kako će parkirati radnici koji dolaze na posao?

Prijedlogom Odluke predviđena je i „godišnja radnička karta“ koja košta 120 KM (ili 10 KM mjesečno), a sa njom bi radnik mogao parkirati u zoni neposredno oko radnog mjesta, osim „nulte zone“. Općina Lukavac smatra da je ovaj iznos veoma umjeren i da radnici koji rade u gradskoj zoni, a žele imati vozilo parkirano neposredno oko radnog mjesta, mogu i trebaju platiti barem 10 KM mjesečno. Ako se izračuna dnevna naknada od 0,3 KM dnevno vjerujemo da je teško braniti stav da se radi o velikom nametu.

  1. Kako će parkirati vozila ispred Doma zdravlja ili Službe hitne pomoći?  

Naplata parkinga neće se vršiti ispred Doma zdravlja kod glavnog ulaza. Parking na ovom prostoru će biti kontrolisan u saradnji sa Domom zdravlja. Vršit će se samo naplata parkinga kod fudbalskog stadiona, odnosno iza Doma zdravlja.  

U okviru sistema plaćanja uobičajena praksa je da se i na ovim parking mjestima vrši naplata, jer se time sprječava dugotrajan boravak vozila koja nisu iz medicinskih razloga na ovim parkinzima. U Tuzli se parking naplaćuje i oko Doma zdravlja i oko Bolnice Gradina, a nerijetko su tarife ispred zdravstvenih objekata i veće kako bi se čuvao što je moguće veći broj slobodnih mjesta.

Dnevna karta od 5 KM je iznos za koji vlasnik vozila može imati u ovoj zoni vozilo parkirana praktično cio dan. Svakako je moguće polemisati da li je ova cijena velika i da li će dodatno opteretiti one koji koriste zdravstvene usluge.

Nadamo se da će građani prihvatiti prijedloge kao mjeru za poboljšanje kvaliteta života u našem gradu. Uvođenjem sistema naplate dalje ćemo sređivati naše parking zone i unaprijeđivati infrastrukturu. Osim toga nadamo se da će svi politički subjekti objektivizirati odnos prema ovom prijedlogu i svoje sugestije fokusirati u traženju boljih rješenja umjesto eventualnih nastojanja da se i dalje zadrži postojeće stanje.

Komentari