JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac, na samom početku pandemije postupala je po uputama nadležnih državnih institucija te poduzela sve neophodne preventivne mjere zaštite od koronavirusa.

 

Više od mjesec dana djeca ne borave u obdaništu, a roditelji su se za uslugu čuvanja djeteta morali sami snalaziti dok je određen broj roditelja nažalost ostao bez posla. Svoje obaveze prema JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac za vrijeme trajanja vanrednog stanja neće morati plaćati, piše Rtvlukavac.ba

Što se tiče obaveza plaćanja naknande roditelja, naplate neće biti od mjeseca aprila pa sve dok Ustanova ponovo ne krene sa radom. Sve ovo smo uspjeli zahvaljujući Općini Lukavac i načelniku Edinu Deliću koji su nam subcencionrali dodatna sredstva za funkcionisanje naše ustanove u vanrednim okolnostima uzrokovanim pandemijom Coronavirusa, izjavila je Sabira Nurković, v.d direkotora JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac.

Prema naradbana KŠ Civilne zaštite ova ustanova je uvela svakodnevna dežurstva u periodu od 8 do 13 sati.

Po odobrenju nadležnih bit će nastavljen rad ove ustanove, a uposleni vjeruju da će to biti uskoro.

 

Izvor: RTV Lukavac

Komentari