Saradnja industrije i stanovništva jedan je od prioriteta koje treba gajiti u što većoj mjeri i u svim segmentima. Jedan od pozitivnih primjera je novo izgrađena zastitna mreža preko putnog prelaza u Gornjem Poljicu prema zaseocima Bjelići i  Murgići.

Investitor ovog jako vrijednog projekta za građane je Rudnik Krečnjaka Vijenac d.o.o Lukavac. Glavni potrošači/korisnici kamenih agregata sa Vijenca su Sisecam Soda Lukavac i Fabrika Cementa Lukavac koji su i vlasnici rudnika.

Snadbijevanje sirovinom, kamenom krečnjakom ove dvije kompanije u velikom obimu se vrši “žičarom” koja je izgrađena još davne ’53 godine.

Procedura izgradnje zaštitne mreže se kasnila je dijelom zbog procedura uzrokovanim dobivanjem dozvola za izgradnju, izrade projektne dokumentacije.

Inače, ove godine u planu je izgradnja još dvije zaštitne mreže na istom putnom pravcu. Izvođač radova za nastavak aktivnosti na zaštiti građana koji koriste ove putne pravce, već je odabran.

Sugrađani koji koriste ove dijelove puta iskazali su veliku zahvalnost na susretljivosti menadžmenta Rudnika Krečnjaka Vijenac d.o.o Lukavac, koji je na njihov apel odmah reagovao i krenuo u proceduru te investiciju za dobrobit i sigurnost građana.

Komentari