Općina Lukavac i Rudnik krečnjaka „Vijenac“ aktivno su se uključili u rješavanje problema putne komunikacije na području MZ Jaruške.

Tim povodom održan je sastanak na kojem je iskazano interesovanje obje strane da se ovaj problem riješi što prije.

Na sastanku je dogovoreno da nadležne općinske službe sačine predmjer i predračun radova potrebnih za sanaciju i rekonstrukciju dionice puta, a Rudnik krečnjaka „Vijenac“ iskazao je spremnost da učestvuje u sufinansiranju izvođenja potrebnih radova.

U narednom periodu održat će se sastanak kojem će prisustvovati predstavnici Općine Lukavac i Rudnika krečnjaka „Vijenac“ kako bi se postigao dogovor u vezi učešća zainteresiranih strana u sufinansiranju asfaltiranja ove dionice puta, u vezi s čim će biti potpisan i Protokol o saradnji. Na sastanak će biti pozvani i predstavnici MZ Jaruške.

Na loše stanje ove dionice puta značajno utiču nanosi blata, kamena i vode, nastali od utovara kamena od Rudnika krečnjaka “Vijenac”. U vezi s tim, Rudnik krečnjaka „Vijenac“ pristupio je izvođenju radova na izgradnji praonice koja će služiti za pranje podvozja kamiona prije izlaska na lokalne puteve a čiji je završetak planiran u roku od 30 do 45 dana.

Pored problema putne komunikacije, razgovarano je i o načinima rješavanja problema vodosnabdijevanja mještana MZ Jaruške.

Očekujemo da se tokom građevinske sezone značajno unaprijedi stanje infrastrukture u ovoj mjesnoj zajednici.

Komentari