Lukavac.

Zbog sve većeg širenja gradske zone Lukavca, javlja se problem pronalaženja tačnih adresa i brojeva na kojima se nalaze određeni stambeni, poslovni, administrativni i drugi infrastrukturni objekti, navodi se u saopštenju Naše stranke Lukavac koje prenosimo u nastavku:

Taj problem je tim veći s obzirom na to da su nazivi pojedinih ulica u Lukavcu administrativno promijenjeni, ali bez jasno istaknutih tabli sa novim nazivima i bez jasne i precizne numeracije.

Danas smo svjedoci da osobe koje dolaze iz drugih gradova u Lukavac, kao i dostavljači, imaju velike probleme pri traženju tačnih adresa određenih objekata, a paradoksalno je da im ni sami građani Lukavca često ne mogu pomoći jer miješaju stare i nove nazive ulica. O problemima administrativnih službi i sudskih organa, i konfuziji pri pronalaženju fizičkih i pravnih lica kojima zbog neažurnosti u plaćanju obaveza, treba uručiti odgovarajuće akte na tačne adrese, da i ne govorimo.

Komisija za izmjene naziva ulica na prostoru općine Lukavac, posao u vezi s tim završila je sada već davne 2003. godine, ali se od tada na tom planu ništa nije uradilo, iako je usvojenom odlukom bilo utvrđeno da se posao označavanja i numerisanja ulica prema novim nazivima obavi najkasnije u roku od dvije godine!

S tim u vezi, Općinski odbor Naše stranke Lukavac podnio je inicijativu načelniku Općine.

Komentari