U OŠ „Puračić“ i područnim školama Devetak i Tabaci, završeni su radovi na instaliranju sistema za tretman voda – tzv. ultravioletnih sterilizatora, a u Devetaku i automatski deferizator i demanganizator.

Izvođač radova je firma „Euroaquaing“ iz Tuzle, koja je ranije isti projekat realizirala u lukavačkoj OŠ “Lukavac mjesto“, tačnije područnoj školi Šikulje.

Radovima su prethodile fizičko – hemijske i mikrobiološke analize vode koja je zbog lošeg kvaliteta predstavljala problem i  opasnost za učenike i osoblje pomenutih škola. Nakon što su povišeni identifikovani parametri u vodi analizirani, pristupilo se izradi dijagrama procesnog toka. Tako će ugrađeni filteri ukloniti mutnoću vode, a UV sterilizator uništiti sve mikroorganizme, nakon čega će voda i bez dodatnih hemikalija, postati sterilna. U sklopu projekta, tehnolozi će izvršiti pregled bunara i uraditi kontroliranu super hlorinaciju vodnog objekta i kompletnog cjevovoda.

„Zahvaljujući inventivnosti i inicijativi osoblja škole, prepoznat je problem lošeg kvaliteta vode koju su imala djeca u školi, čak mikrobiološka i hemijska kontaminacija. Škole su same krenule sa inicijativom da riješe ovaj problem, aplicirali su i osigurali sredstva od osiguravajuće kuće „Merkur“ u iznosu od 5.000 KM. Međutim, to nije bilo dovoljno da se problem riješi, te smo odlučili da Općina Lukavac i World Vision i kompanija „Euroaquaing“ iz Tuzle, pokriju ostatak sredstava u iznosu od 3.000 KM.

Sadržaj preuzet sa Lukavac.ba

Komentari