U Lukavcu je održana vanredna sjednica Općinskog vijeća, a na dnevnom redu našao se Prijedlog Odluke o privremenoj dodjeli komunalne djelatnosti obavljanja javnog prevoza na području općine Lukavac.

Nakon kratke rasprave, Odluka koju je predložio načelnik Dr. Edin Delić, jednoglasno je usvojena, čime je privremeno riješen problem javnog prevoza na području općine Lukavac.

Prevoznici Ljaljić Turs d.o.o. Čelić i Kalabria Turs d.o.o. Gračanica u statusu kooperanata, kao najpovoljnijim ponuđačima, privremeno je dodjeljena komunalna djelatnost obavljanja javnog prevoznika na 11 linija.

Odlukom koja će djelovati 120 dana, preovoznicima je odobrena subvencija u iznosu od 1 KM po pređenom kilometru

Komentari