Na području općine Lukavac intenziviraju se infrastrukturni radovi.

 

Realizacijom ugovora koji je potpisan još prošle godine nastavljeni su radovi na potpunoj rekonstrukciji trotoara u blizini Centra za kulturu Lukavac u ulicama Žrtava genocida u Srebrenici i Redžepa efendije Muminhodžića.

U narednom periodu radit će se i na uređenju asfaltnih površina, kako u gradu tako i u mjesnim zajednicama, a u prvom planu radit će se asfaltiranje ulice Deše Mešića kod Doma zdravlja Lukavac.

Komentari