Godinama je Lukavac bio suočen sa problemom oborinskih voda koje su pravile ogromne štete građanima. Zbog loše infrastrukturne kanalizacione mreže i samog hidrološkog, tačnije geografskog položaja tokom obilnih padavina vrlo čest prizor bile su poplavljene ulice, stambeni i poslovni objekti noseći sa sobom velike materijane štete, a sama komunikacija u gradu je bila paralisana.

 

Zbog svih ovih problema i generalno stanja u ovoj infrastrukturi potreba za realizacijom projekta koji bi poboljšao cjelokupno stanje bila je više nego neophodna i jasna. Evropska investicijska banka u saradnji sa federalnim minisatrstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pokrenula je projekat WATSAN, a među 20 općina i gradova  u FBiH je i općina Lukavac.

Nakon odluke Općinskog vijeća Lukavac o ulasku u ovaj projekat i kreditnom zaduženju potpisan je ugovor 2013. godine. U poduhvat na koji se čekalo decenijama 2019. godine krenula je općinska uprava na čelu sa načelnikom Delićem, spremno i odgovorno,  a sa ciljem da građanima ovog grada pruži bolje uslove života.

Urađeno je niz pripremnih, administrativno-pravnih radnji, izrađene studije, idejna rješenja i projekti.

Tog historijskog 19. februara 2019.godine primopredajom dokumentacije i uvođenjem izvođača radova zvanično je počela i realizacija gerneracijskog projekta WATSAN.

Projekat je započeo radovima od ulice Muhameda Hevaija Uskufija (objekat Bagremik), pa do fudbalskog stadiona Jošik.Na lokaciji pored Stadiona Jošik uređen je i otvoreni kanalizacioni kanal, gdje su montirane cijevi za odvodnju oborinskih površinskih voda, a stvoreni su uslovi i za povezivanje stambenih objekata u ovom dijelu grada. Lukavac je od tada postao i najveće gradilište ne samo na području naše općine nego i šire.

U okviru ovog projekta realizovani su radovi na uređenju potoka Lukavčić  koji su započeti u mjesecu martu. Izvršena je regulacija korita, a svi iskopi nastali čišćenjem odvezeni su sa lokaliteta.

U junu su radovi preseljeni u užu gradsku zonu. Tada se radilo na rješavanju problema odvodnje oborinskih voda u krugu Obdaništa Lukavac, kao i na lokaciji iznad Općinskog suda u Lukavcu. Na ovaj način, stvoreni su uslovi da se oborinske vode, umjesto niz ulicu Skendera Kulenovića, ubuduće  slivaju niz uređeni kanal.

Kako bi se većina radova obavila tokom ljetnih odmora i raspusta radovi su intenzivirani, a pored grada, intenzivno se radilo i na dionici pored magistralnoh puta Tuzla -Doboj do kompanije GIKIL i rijeke Spreče.

Odgovorno i profesionalno watsan tim, uz punu podršku načelnika Delića i pod vodstvom gospodina Suljića, danonoćno je odolijevao brojnim izazovima i preprekama koje su se našle na putu pri realizaciji samog projekta. Tokom radova veliki dio grada je bio paralizovan za saobraćaj što je izazvalo negodovanje građana, te se tokom ljeta nastojalo završiti što više posla u grdskom jezgru.

Sve navedeno bila je priprema za izvođenje najteže dionice radova, a to je prolaz ispod pruge Tuzla-Doboj odnosno pruge koja vodi prema GIKIL-u i PK Šikulje.

Pored toga što je obimom posla najsloženiji dio radova, istim je direktno bio ugrožen i željeznički saobraćaj, jer je dio pružnog prelaza za potrebe ovih radova privremeno morao biti izmješten

Realizacija ove faze podrazumijevala je postavljanje fekalne cijevi i četiri betonska segmenta za oborinsku vodu od kojih svaki teži 25 tona podizanje i vraćanje pruge Tuzla – Doboj

Iskopi koji su se radili duboki  su 6 metara a da bi se što praktičnije i brže završili poslovi betoniranja odvodnih kanala pribjeglo se ideji ugradnje gotovih betonskih modela

Radovi na ovoj zahtjevnoj dionici su u roku od 14 sati uspješno obavljeni, obimnost i složenost radova zahtijevala je veliku organizacju precizno planiranje, što je ovaj tim i više nego uspješno obavio

Nakon najtežeg dijela, najvredniji i najznačajniji  projekat  u jednom dijelu zbog nedostatka nadzora morao je biti obustavljen što je u dobroj mjeri usporilo dinamiku

Obimni i zahtjevni radovi izvodili su se u najužem centru grada, radilo se  u ulici Trg slobode, ispod tc konzum, dalje prema Vase Pelagića, školska, sarajevska

Također završavao se i dio dodatnih  radova koji nisu bili definisani projektom a u pitanju je upajanje zgrada od šahtova ispred zgrada do dijela kanala za oborinske i fekalne vode, Jako zahtjevni poslovi izvođeni su i duž ulice kulina bana

Od samog početka projekat Watsan naišlo se na brojne prepreke od nepovoljnih vremenskih uslova, vremena pandemije do brojnih podzemnih instalacija operatera koje je prije početka radova trebalo detektovati i dislocirati.

Pored grada, općina Lukavac uporedo je radila i na još dva velika projekta koji su od neizmjernog značaja za stanovništvo naše općine. Regulacijom korita rijeka turija i Jala, nastojao se riješiti problem lokalnog stanovništva kojima su oborinske vode uzrokovale  velike štete, a čijim uređenjem hidrološki je zaokružena jedna cjelina regulisanja krupnih vodotoka koji su decenijama zadavili ogromne probleme mještanima, a sam grad dobio je jedinstven mrežni sistem rješenja oborinskih i sanitarnih voda

Projekat WATASN unatoč brojnim preprekama, uz ogromne napore i izvođača i kompletnog tima uspješno je tekao. No u skorom finalu,  tim koji je radio na ovom generacijskom projektu ostao je bez najznačajnijeg člana, nažalost od posljedica korona virusa preminuo je Sead Suljić, čovjek koji je svojom profesionalnošću, odgovornošću, požrtvovanošću dao neizmjeran značaj ovom djelu. Uprkos ogromnom gubitku načelnik Delić zajedno sa timom odlučno je krenuo dalje ka okončanju radova koji bi u gradu napokon stvorili adekvatne higijenske uslove.

Nastavljeno je na tri radilišta uz razmatranje mogućnosti otvaranja još jednog kako bi se ubrzala dinamika istih

Drugi dio radova će biti zapravo povezivanje buduće lokacije uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u neposrednoj blizini kompanije GIKIL sa gradom Lukavac.

Na taj način će grad od ulice 8.marta (op.a kraj grada, odnoso  pružni prelaz prema Bistarcu) do prečišćivača kod GIKIL-a biti povezan dovoljno dimenzionisanim kolektorom.

Watsan 1 polako se privodi kraju, ostaju radovi na sanaciji i uređenja do kraja godine trebali bi biti okončani osnovni radovi. Grad koji je bio radilište polako poprima stari oblik, ulice se ponovo betoniraju i vraćaju u prvobitno izdanje uz veliko olakšanje što Lukavac napokon ima modernu, sigurnu i optimalnu mrežu za odvodnju fekalnih i oborinskih voda.Brojni su benefiti ovog projektakoji bi u dogledno vrijeme trebao imati i nastavak…

Kada je u pitanju projekat Watsan 2  njegova implementacija trebala bi uslijediti u narednom periodu.

Na pomenute projekte nadovezale bi se i projekti 5 i 6, koje podrazumijevaju prebacivanje sa tzv mješovitog na tkz separatni sistem kanalizacije, tj svaki kvart, zgrada imala odvojene oborinske vode i otpadne koje bi išle ka svojim odredištima.

U svim budućim radovima je isto tako otvorena mogućnost prihvata vode i iz Huskića, Lukavac Mjesta, Hrvata i naselja Koksara, a u perspektivi se to odnosi i na MZ Modrac i Tabaci. Time bi općina Lukavac bila jedinstvena u BiH čiji bi sistem kanalizacione mreže bio ravan sistemima evropskih gradova, te na taj način rezultirao apsolutno poboljšanje usluga odvodnje otpadnih i fekalnih voda, poboljšao životne uslove stanovništva  i donio bolju zaštitu okoliša shodno obavezama vezanim za pristup  EU. Stoga ovaj projekat s pravom može nositi naziv generacijski.

Komentari