Na e-mail adresu portala Lukavacki.ba upućena je reakcija na prijetnje od strane menadžmenta SSL prema dr. Mašiću povodom govora Dr. Mašića vijećnicima u OV Lukavac tokom 3. redovne sjednice OV 31. januara 2017. godine pri razmatranju i usvajanju Informacije o problematici preduzeća Energy Solution d.o.o u vezi sa podnesenom tužbom protiv okolinske dozvole, a koju su uputili predsjednici Klubova vijećnika/ica u Općinskom vijeću Lukavac. Reakciju objavljujemo u cjelosti, bez intervencije:

Obzirom da je od strane menadžmenta SSL upućen određeni vid prijetnje prema našem
kolegi vijećniku dr. Mašiću i pored činjenice da je imenovani trenutno naklonjen vijećničkoj većini, da pripada klubu koji je kako često vijećnička većina ističe neka druga strana, za nas nema druge strane kada se radi o nečemu sto je u interesu svih građana, želimo uputiti reakciju preme onima koji mu prijete.

Poštovana gospodo, želimo jasno da Vam poručimo da je kolega svojim nadahnutim
govorom iznio stručno mišljenje o tematici zagađenja naše opštine, upozoravajući i moleći vijećnike, a posebno kolege iz struke da ne podrže „Odluku o povlačenju tužbe“ čime je možda i razočarao svoje koalicione partnere. Ne sporimo da je kolega dr. Mašić možda u svom govoru mogao načiniti određene nepreciznosti u iznošenju podataka za fabriku SSL, te je možda mislio na drugog operatera koji ima po okolinskoj dozvoli mogućnost 10% korištenja guma kao alternativnog goriva.

Međutim, cijenimo da su njegove nepreciznosti i propusti daleko manje štetni za Vas i
građane Lukavca u odnosu na Vaše nepreciznosti u radu i propuste koji se odnose na
nepoštivanje propisa u okolinskim dozvolama koje su Vam ranije izdavane. Poštovana gospodo, pregledajte sami svoje okolinske dozvole, koliko ste ispoštovali propisanih obaveza iz istih, stoga Vam želimo poslati jasnu poruku: „Ukoliko se Vaše prijetnje nastave ili eventualno pokrenete sudski spor protiv kolege dr. Mašića, bit ćemo spremni u korist njegove zaštite reagovati prema Vama istom mjerom.“

U potpisu Predsjednici Klubova vijećnika/ica u Općinskom vijeću Lukavac:

Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine

• Demokratske fronte Bosne i Hercegovine

• Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine

• Saveza za bolju budućnost – Fahrudin Radončić

• i vijećnik iz Dosta je bilo Lukavac

Šta je to Dr. Mašić govorio na sjednici možete pogledati na YouTube kanalu.

 

 

Komentari