Redakcija portala Lukavacki.ba dobila je e-mail od političke stranke “Naša stranka” sa naslovom Reakcija na 37. sjednicu OV Lukavac, a koje u cjelosti prenosimo u nastavku:

 

Sudeći prema dnevnom redu dostavljenom vijećnicima za 37. redovno zasijedanje OV Lukavac, nekooperativnost i nekoordiniranost u radu ovog zastupničkog tijela građana i aktuelnog načelnika općine, će se nastaviti.

Prema onome što bi se na osnovu ponuđenog dnevnog reda moglo naslutiti je nastavak konflikta i prepirki između vjećničke većine okupljene oko Kluba vijećnika SDA i načelnika općine Edina Delića, a o pitanju potrebe vođenja diskusije i potkrijepljivanja ponuđenih prijedloga kvalitetnim obrazloženjima i argumentima.

Veći dio prijedloga odluka za naredno zasjedanje OV bio je nominovan i na ranijim zasjedanjima, ali je stepen neslaganja suprostavljenih strana bio toliki da su najčešće završavale bez usvajanja, ali i bez ikakve rasprave.

Iako kao stranka nismo zastupljeni u OV Lukavac, kao odgovoran politički subjekt ove lokalne zajednice, nastojimo svojim konstruktivnim prijedlozima i inicijativama doprinijeti iznalaženju najboljih rješenja za zadovoljavanje potreba naše lokalne zajednice i naših građana.

S tim u vezi smo rukovodstvu OV, na prijedlog Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Lukavac i prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o snabdjevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac, dostavili konkretne prijedloge za potpunije uređenje pojedinih odredaba i otklanjanja diskriminacije građana koji su potrošači toplotne energije.        

Nažalost prema ponuđenom materijalu za narednu sjednicu, naše sugestije nisu uvažene, a hoće li akteri na narednom zasijedanju o prijedlozima ovih odluka uopšte raspravljati, saznaćemo na samom zasjedanju.

Pored navedenih prijedloga odluka, za dnevni red su ponovo predložene još neke odluke koje su u ranijem periodu vraćane sa zasjedanja bez rasprave. To se prije svega odnosi na odluke o formiranju novih javnih preduzeća koja bi se bavila komunalnom i saobraćajnom djelatnošću.

U obrazloženju,  predlagač nam nudi odredbe zakona i drugih podzakonskih akata kao objašnjenje potrebe da se ovakva javna preduzeća osnivaju, ali na teret građana i sa njihovom garancijom za rizik njihovog neuspjeha i mogućeg lošeg poslovanja. Uz to se nigdje ne pominje sudbina javnog preduzeća koje se sada bavi tim djelatnostima i njegovih radnika. Da podsjetimo radi se o javnom komunalnom preduzeću koje većinu navedenih djelatnosti već obavlja i čiji je osnivač takođe općina Lukavac.

Uvjereni smo da pravi put treba biti izrada studije o restrukturiranju postojećeg preduzeća za komunalnu djelatnost i njegova transformacija s ciljem efikasnijeg rada i poboljšanja pružanja usluga građanima.

Komentari