Nakon navoda u tekst„Upitna zakonitost rada GIKIL-a“, a u cilju tačnog informisanja javnosti, iz GIKIL-a su uputili reagovanje i demanti koji prenosimo u nastavku:

Netačni su navodi da Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac (GIKIL) egzistira ilegalno i da je Uprava društva GIKIL ilegalna i da Skupština društva nije funkcionalna. Netačni su navodi da je održavanje Skupštine društva GIKIL samo u rukama stečajnog upravnika KHK d.d. u stečaju. Kao osnov za demant ovih netačnih navoda GIKIL ističe slijedeće: Uprava GIKIL-a je imenovana u skladu sa internim i zakonskim aktima, i u svemu postupa u skladu sa svojim ovlaštenjima. Što se tiče Skupštine društva, napominjemo Skupština društva je u cjelosti  funkcionalna i s tim u vezi GIKIL po pitanju i osnivača i Skupštine u svemu posluje kao i do sada, tj. sa svim ovlaštenjima osnivača Društva: dakle i „Global Steel Holdings Limited“ (GSHL) kao strani osnivač i „Koksno hemijski kombinat“ d.d. Lukavac u stečaju (KHK d.d. Lukavac u stečaju) kao domaći osnivač upravljaju kao i ranije društvom GIKIL i imaju jednako pravo da sazovu Skupštinu Društva koja može donijeti odluke koje su u njenoj nadležnosti. Dalje, netačni su i navodi da je Skupština nadležna za izbor nove Uprave jer prema zakonu i internim aktima, Upravu Društva bira Nadzorni odbor, a Skupština Društva ima druga prava i ovlaštenja definisana internim aktima i zakonom.  

Kada je u pitanju likvidacija GSHL-a, jednog od osnivača naše kompanije, GIKIL-u je poznato da postoji odluka sa suda na otoku Man o otvaranju likvidacionog postupka, međutim, prema našem saznanju još nije izvršeno priznanje strane sudske presude u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini (BiH), niti su te činjenice upisane u nadležni sudski registar. S druge strane, želimo upozoriti da konstantno iznošenje u javnosti ovakvih i sličnih netačnih tvrdnji ugrožava stabilnost i budućnost kompanije, kao i povjerenje koje GIKIL ima sa svojim dugoročnim poslovnim partnerima.    

Komentari