Javno preduzeće Ceste FBiH raspisalo je tender za izradu glavnog projekta izgradnje dionice Šićki Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla-Sarajevo.

Procijenjena ukupna vrijednost nabavke je 5.555.555 KM bez PDV-a.

”Dionica Šićki Brod – Đurđevik predstavlja jednu od saobraćajno najopterećenijig dionica magistralnih cesta u Federaciji BiH. Postojeća cestovna komunikacija karakterizirana je lošim geometrijskim elementima, nedovoljnom propusnom moći i niskim nivoom usluge. Istovremeno, ova cesta koja povezuje dva najmnogoljudnija kantona u FBiH, nema alternativu, nego predstavlja glavnu žilu kucavicu područja između Tuzle i Sarajeva, uz lokalne veze preko regionalnih i lokalnih cesta”, navedeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Kako se dalje navodi, Delegacija EU u BiH je u periodu 2008-2010 finansirala izradu studijske i projektne dokumentacije za poboljšanje saobraćajnog povezivanja Sarajeva i Tuzle. Ova dokumentacija podijeljena je na 10 dionica, na kojim su definisana optimalna projektna rješenja, od toga da ne treba ništa raditi, do izgradnje komplentnih novih dionica.

”Za dionicu između Šićkog Broda i Đurđevika (dionicu 1) dokazano je da je optimalna varijatna sa izgradnjom nove trase dužine 16.6km. Osnovna ideja iza ovog rješenja leži u činjenici da je za PGDS , koji je u 2016. godini iznosio 15.366 vozila, neophodno povećati broj traka, te činjenicu da je značajan procenat saobraćaja ustvari lokalni i priogradski saobraćaj, odlučeno je da se postojeća dionica M18 između Šićkog Broda i Živinica i dalje koristi za lokalni i prigradski saobraćaj, a da se za potrebe tranzitnog saobraćaja izgradi nova dvotračna cesta”, zaključuje se u tehničkoj dokumentaciji projekta.

Inače, ukupna sredstva potrebna za izgradnju dionice magistralne ceste M-18 na Šićki Brod – Đurđevik iznose oko 146 mil KM.

Izvor: eKapija.net

Komentari