Javno preduzeće Autoceste FBiH su raspisale javni poziv za izradu dopune idejnog i izradu glavnog projekta autoceste Orašje-Tuzla, dionica Tuzla-Maoča, piše ekapija.

Procijenjena vrijednost nabavke je 7 mil KM bez PDV-a.

– Usluge vršiti u svemu prema projektnom zadatku, i uz stalnu konsultaciju sa ovlaštenim predstavnikom naručitelja, važećim zakonskim propisima, stručnim normativima i standardima koji su relevantni za usluge koje su predmet nabavke, vodeći prevashodno računa o racionalnosti i ekonomičnosti ponuđenih projektnih rješenja – ističe se u tenderskoj dokumentaciji.

Opšrinije čitajte na ba.ekapija.com.

Komentari