Otpadne industrijske vode u kanalu koji vodi od fabrike Koksara prema rijeci Spreči ubuduće će biti filtrirane na tri lokacije unutar kruga Global Ispat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac (GIKIL). Dva od tri filtera čiji je zadatak ekološki prihvatljiv tretman otpadnih voda već su puštena u funkciju, dok se na trećoj lokaciji vrše završni građevinski radovi.

Na izlazu iz pogona kondenzacije ugrađen je separator čija je zadaća da prihvati eventualno ispuštene frakcije katrana, a isti takav filter instaliran je i na pogonu skladištenja ovog proizvoda. Oba ova filtera od ranije su u funkciji, a rezultati rada su već vidljivi.

„Na glavnom izlaznom toku otpadnih voda GIKIL-a u završnoj fazi su radovi na separatoru ulja i masti. Zadatak separatora je da separiše tj. uklanja ulja i masti koje bi eventualno mogle završiti u izlaznom toku, do nivoa koji odgovara vodotokovima II kategorije – slivno područje rijeke Save. Nepovoljne vremenske prilike usporavaju građevinske radove na ovom dijelu, ali oni ipak napreduju i plan je da se završe što prije“, pojašnjava inženjer Amir Beganović.

Nakon toga, voda odlazi i do trećeg, završnog filtera. Otpadnu vodu na ovom dijelu zaprimat će i dodatno pročišćavati kolonski filter koji je protekle sedmice, nakon testiranja, također pušten u rad.

„Kolonski filter je opremljen pumpom, sistemom odmuljenjena, filterskom ispunom i sistemom upravljanja. Svrha je da se vrši filtriranje otpadne vode pri čemu se onečišćujuće tvari uklanjaju mehaničkim procesom, a prije uliva u rijeku Spreču. Iz vode koja prolazi kroz filtracijski materijal uklanjaju se čestice nečistoća, nakupine mulja i sve ostale suspendirane tvari. Nakon završetka svih planiranih radova vršit će se potpuna kontrola onoga što kanalima može doći do Spreče. Ovo nisu jedini projekti, još se tu radi mnogo na zaštiti voda, tla i zraka, ali su bili jedni od najvažnijih gdje se za kratko vrijeme postiglo jako mnogo“, kazao je direktor fabrike Koksara Huso Jašarević.

Nekoliko dana ranije u GIKIL-u je završen i pušten u rad još jedan od značajnih projekata. Riječ je o projektu zbrinjavanja katranskog fusa koji je urađen po uzoru na slična rješenja u industrijskim pogonima u okruženju. Uloga ovog postrojenja je dvostruka.

„Katranski fus je smjesa čestica uglja, koksa i katrana koja nastaje u bistračima katrana u procesu raslojavanja amonijačne vode i katrana. Projekat kojeg smo uradili podrazumijeva reciklažu materijala pri čemu se katranski fus ponovo vraća u proces. Kontrolisanim doziranjem preko pužnog dodavača, katranski fus iz silosa se miješa sa ugljenom mješavinom i ide u proces koksovanja“, ističe Jašarević te dodaje da pored toga što se povećava prinos proizvoda, na ovaj način, ono što je i najvažnije, smanjuje se uticaj na zagađenje vode, zraka i zemlje, jer više nema generisanja otpada.

Komentari