Crkva Sv. Ante Padovanskog sa župnom kućom u Lukavcu nacionalni je spomenik u BiH, te je njeno očuvanje u izvornom obliku od izuzetnog značaja.

Sagrađena je izgrađena 1930. godine, a projektovana dvije godine ranije, kada su i započeli prvi radovi. Zub vremena i uticaj atmosferskih prilika napravili su oštećenja na nekim dijelovima objekta, što je iziskivalo i sanaciju, koja je u manjoj mjeri  i vršena tokom posljednjih godina.

Ono što je posebno značajno je očuvanje temelja, na kojima su oštećenja već primjetna. Stoga su župljani zajedno sa župnikom  Župarić Andrijom pokrenuli projekat uređenja okolnog zemljišta, odnosno crkvenog dvorišta, što uključuje drenažu i potpunu odvodnju površinskih voda.

Sredstva su odobrena i to 15 000 KM iz Federalnog  ministarstva za kulturu i sport i i 10 000 KM iz budžeta Općine Lukavac za 2017. godinu. Radove izvodi kompanija Vodo Ins, a trebali bi biti završeni već sredinom avgusta. Tako će osim temelja, od štetnog djelovanja biti zaštićeni i zidovi u unutrašnjosti , na kojima se pojavljujen kapilarna vlaga, posebno na sjevernoj strani.

Projektant ovog vrijednog objekta je Karlo Peržik, koji je  je rođen  u selu Veliš  u Kraljevini Češkoj u Austrijskom carstvu 1857. godine, a umro u  Sarajevu, 16. juna 1942. godine.

U Sarajevo je došao sa 26 godina, gdje je radio i gradio gotovo 60 godina. Karlo Paržik je dao svoj lični pečat i veliki doprinos urbanizaciji i izgradnji Sarajeva za vrijeme austrougarske okupacije.

Pored crkve Sv. Ante Padovanskog u Lukavcu, Paržik je projektovao Zemaljski muzej u Sarajevu, Marijin dvor, Akšenasku sinagogu, Evangelističku crkvu, Šerijatsko sudačku školu, Vijećnicu, Hotel Europu, Centralnu banku, Narodno pozorište te mnoge druge projekte u Sarajevu.

Paržik se družio i sarađivao sa  Josipom Vancašem. Sa njim projektovao Vakufsku palatu, a pretpostavlja se da mu je pomagao i na drugim objektima, među kojima je najpoznatija Katedrala Srca Isusova u Sarajevu.

Komentari