U Tuzlanskom kantonu od sutra je na snazi nova mjera, koja se tiče rada ugostiteljskih objekata.

 

Naime, Krizni štab Ministarstva zdravstva TK na čelu sa novim ministrom zdravstva Božom Jurićem donio je odluku da je rad ugostiteljskih objekata od sutra do 20 sati.

O ovome su mediji saznali od ugostitelja, ali ne i od novog ministra zdravstva. Podsjećamo ministra da je dužan građane obavijestiti o novim mjerama i upozoriti ih na poštivanje. Za sada nisu poznati ostali detalji, jer je resorni ministar nedostupan za medije.

Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da 31.5.2020. godine prestaje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH od 29.05.2020. godine, člana 6. Pravilnika o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12), tačke V Odluke 13/1-33-002027-5/20 od 23.02.2021. godine Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donosi

NAREDBU

  1. Ograničava se rad svih ugostiteljskih objekata najduže do 20.00 sati. Naredba se odnosi na sve ugostiteljske objekte bez izuzetaka (bez obzira da li se radi o zasebnom objektu ili objektu u sklopu nekog drugog javnog objekta).
  2. Naređuje se svim gradskim/općinskim Kriznim štabovima, kao i gradskim i općinskim inspekcijama da izvrše kadrovsko jačanje inspekcijskih službi, te da maksimalno pojačaju inspekcijski nadzor kada je u pitanju realizacija tačke 1. ove Naredbe, kao i primjena važećih preporuka i naredbi kada je u pitanju način organizacije i rada ugostiteljskih objekata.
  3. Traži se od nadležnih kantonalnih i gradskih/općinskih inspekcija, kao i od Uprave policije TK da pojačaju nadzor nad provođenjem važećih naredbi i preporuka.
  4. Ova Naredba se primjenjuje od 03.03.2021. godine, a važi do 18.03.2021. godine.

U toku dana stigla je informacija da su o ovome obaviještene samo kolege Radio-televizije Tuzlanskog kantona, tako da nismo bili u prilici postaviti dodatna pitanja oko mjera u Tuzlanskom kantonu.

 

Komentari