Na osnovu Sporazuma o redovnom održavanju putne infrastrukture na području općine Lukavac, započeli su radovi na dijelu putne komunikacije Bokavići – Poljana, koja je važan alternativni pravac za općine Lukavac, Tuzla i Živinice.

Putna komunikacija na lukavačkoj strani dužine je 250 m, od ukupno 1.050 m, koliko iznosi dužina puta koji povezuje Bokaviće i Poljanu, koja je dio MZ Kiseljak.

Projekat je rezultat saradnje grada Tuzle i Općine Lukavac,a sama realizacija projekta ima višestruku ulogu, a to je povezivanje dva naselja, alternativni pravac za neke neprilike na postojećem regionalnom i magistralnom putu.

Osim sredstava grada Tuzla i Općine Lukavac pripremljena je inicijativa da se u realizaciju projekta uključe sredstva Direkcije cesta Kantona, jer se radi o interesu dvije lokalne zajednice na Kantonu.

Komentari