Zvanično su započete aktivnosti UG “Puračić u srcu” u okviru projekta “Izgradimo park za naše mlade” koji je podržan od strane Fondacije tuzlanske zajednice.

U prvoj fazi izvršeno je košenje lokacije, čišćenje okolne živice te samog prilaza lokaciji.

U narednoj akciji, koja će biti održana ubrzo, planirano je čišćenje lokacije od smeća koje je tu akumulirano godinama. Ovim putem apelujemo na građane koji žive u neposrednoj blizini da svoje smeće odlažu na za to predviđeno mjesto.

Ukupna vrijednost projekta 1400,00 KM,  a udruženje je prikupilo 200,00 KM dok je ostatak obezbijeđen od strane FTZ-a.

Projekat predviđa adaptaciju prostora iza Doma kulture u Puračiću u jedan lijep i uređen park koji bi služio za potrebe svih mladih s prostora Puračića.
Projekat obuhvata ravnanje podloge, sadnju trave, cvijeća, postavljanje klupa, kanti za smeće, te osvjetljavanje prostora.

Imali smo želju da ovaj prostor sredimo jer se nalazi u neposrednoj blizini Doma kulture gdje se održavaju manifestacije tokom čitave godine te je velika cirkulacija ljudi, uređenjem ovog prostora korist bi imali svi korisnici Doma kulture, a zatim i mladi Puračića koji nemaju adekvatan prostor za okupljanje i druženje, saopšteno je iz UG “Puračić u srcu”

Prostor bi imao višenamjensku funkciju i bio bi osnova za naše daljnje aktivnosti.  Realizacija projekta planirana je od samog početka jula, te ovim putem pozivamo sve mlade koji žele da pomognu u realizaciji projekta da se odazovu na akcije i da zajedno uradimo nešto korisno za sebe i za svoju zajednicu.

Komentari