Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK (PU Lukavac) su operativnim radom na rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata, počinjenih u vremenskom periodu od 06. decembra 2019.godine do 16. januara 2020. godine, došli do saznanja o mogućim počiniocima istih, a radi se o M.H., rođen 1995.godine i A.Dž., rođen 1991.godine, oba nastanjena na području općine Lukavac.

Dana, 16.01.2020. godine nad navedenim licima je u službenim prostorijama izvršena kriminalistička obrada, i to nad M.H. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio dva krivična djela Teška krađa (nad jednim stambenim objektom i gradilištem Rudnika uglja „Šikulje“ u kojima su predmet otuđena bili: muzička linija, česme za vodu, oko 100 m visokonaponskih i niskonaponskih kablova i dr. predmeti) i nad A.Dž. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio četiri krivična djela Teška krađa (nad četiri stambena objekta u kojima su predmet otuđenja bile: plinske boce, plinska grijalica, gorivo, alkoholna pića i dr.).

O navedenom je obaviješten kantonalni tužilac, a protiv M.H. i A.Dž. će nakon kompletiranja predmeta biti podneseni Izvještaji Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog postojanja osnova sumnje da su, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, počinili navedena krivična djela. 

Komentari