Na 34. sjednici Općinskog vijeća Lukavac, održanoj 18.02.2020. usvojena je deklaracija o Opasnosti za klimu i okoliš,  koju je predložila  Liberalno demokratska stranka BiH u Lukavcu, koju predvodi povjerenik Mihad Sakić, vijećnik u Općinskom vijeću.

Pored već gotovo 3.000 sličnih deklaracija usvojenih širom svijeta, te Deklaracije LDS BiH, usvojene 10. januara ove godine, ovo je prva deklaracija usvojena u nekom Općinskom vijeću u BiH i na cijelom Balkanu.

Problemi sa zagađenjem i opštim stanjem okoliša u Lukavcu su poznati, i već dugi niz godina predstavljaju ozbiljan problem za život i zdravlje građana Lukavca.

Svijest o  opasnosti za klimu i okoliš je proradila.

Vijećnici u Lukavcu su prepoznali probleme građana koje predstavljaju, pa su zastupajući njihove interese i potrebe, i donijeli ovakvu deklaraciju

Komentari