Danas (25.9.2018.) u OŠ “Orahovica”, općina Gračanica po prvi put je obilježen Dan rijeke Spreče. U obilježavanje ovog datuma se uključilo oko 200 odraslih i djece, i to predstavnici 7 općina (Šekovići, Osmaci, Kalesija, Lukavac, Gračanica, Petrovo i Doboj Istok), 8 škola iz ovih općina, predstavnici OCD, medija i građani.

Manifestacija se sastojala od: svečanog programa, okruglog stola, otvaranja igrališta u dvorištu OŠ “Orahovica”, sadnje drvoreda na obali rijeke Spreče i akcije čišćenja dijela obale rijeke Spreče.

Učenici i nastavnici iz 8 škola su implementacijom 8 pilot projekata, svojim specijalnim svečanim programom posvećenim rijeci Spreči i akcijom čišćenja obale pokazali koliko im znači ova rijeka i od svih nas u slivu rijeke Spreče su zatražili više ozbiljnosti, da promijenimo svoj odnos prema rijeci Spreči i da njenu zaštitu podignemo na viši nivo.

Na okruglom stolu je promovirana Brošura o zagađenju rijeke Spreče i Vodič o turistiškim potencijalima gornjeg sliva rijeke Spreče čije se elektronske verzije nalaze na ovom linku

Dogovoreno je da se 25. septembra obilježava Dan rijeke Spreče i da se ovaj datum i u budućnosti nastavi obilježavati.

Komentari